HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hvordan tolker vi merking av avisinnhold?

Trender i forbruk 2016

Forbrukerne har ulik oppfatning om hvilken påvirkning kommersielle aktører har på innholdet i norske aviser. Dette gjelder både redaksjonelle artikler og annonser med ulike typer merking. 

Hvordan tolker vi merking av avisinnhold?

Les rapport:
Forbrukstrender 2016

SIFO har undersøkt om forbrukerne tror at kommersielle aktører har påvirket innholdet når en annonse er merket som annonse, annonseinnhold eller et kommersielt samarbeid. Undersøkelsen har også sett nærmere på hvilken påvirkning forbrukerne tror kommersielle aktører har hatt på en forbrukerjournalistartikkel. 

Studien tar utgangspunkt i tre konkrete saker som har stått i Dagbladet og VG. Det ble spurt om respondentene trodde at kommersielle aktører hadde påvirket tematikk, tittel, bilder, konklusjon, innhold og tekst. Studien har fem hovedfunn:

1) Troverdigheten til den journalistiske integriteten i forbrukssaker er lav. 

2) Merking forandrer hvilken påvirkning forbrukerne tror de kommersielle aktørene har hatt på annonsen, og det er signifikante forskjeller mellom de ulike annonse-begrepene. 

3) Forbrukerne tror de kommersielle aktørene har påvirket alle delene av innholdet uansett hvilken merking som brukes. 

4) Forbrukerne har som gruppe ikke en felles forståelse av hvordan de ulike merkingene skal forstås. 

5) Det nye begrepet «annonsørinnhold» som brukes på innholdsmarkedsføring, virker forvirrende på mange forbrukere. 

SIFO: Forbrukstrender 2016

Forbruksforskningsinstituttet SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet.

Målet er å få kunnskap om forbrukerne og om hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes ståsted, og en stor del av datamaterialet er knyttet til områder der SIFO ønsker å følge utviklingen over tid. Dette gjelder temaer som mat og ernæring, holdninger til og erfaringer med reklame, tilgjengelighet og transparens i ulike forbrukermarkeder, mobilitet i tjenestemarkedet, forbruk og miljø, låneadferd og betalingsproblemer, bruk av ny teknologi og digital betalingsformidling. Noen av disse temaene følges opp hvert år, mens andre temaer inkluderes i spørreundersøkelser med ujevne mellomrom. 


En del av datamaterialet fra SIFOs spørreundersøkelser består av temaer som er knyttet til konkrete prosjekter ved SIFO og aktuelle problemstillinger som forbrukerinstitusjonene er opptatt av. 


Siden materialet fra 2016-studien er spesielt omfattende, har SIFO valgt å presentere de viktigste funnene i to omganger. 21. september presenteres funn om blant annet bærekraftige klær og lokale verdikjeder, endringer i miljøholdninger, forbrukernes holdninger til og kunnskap om energisparing, mobil betaling, kjøp av håndverkertjenester, søndagshandel, barn i butikk og forbrukernes kunnskap om innholdsmarkedsføring. 

.

SIFO Publisert: