HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kjøleskap og fryseres levetid ned 1,5 år

Levetiden på kjøleskap og frysere har gått ned halvannet år i løpet av de siste 20 årene, viser ny rapport.

ill. kjøleskap

På oppdrag for Forbrukerrådet har SIFO-forsker Pål Strandbakken sammenlignet levetiden til utvalgte hvitevarer i 1998 og 2017.

Noen hovedkonklusjoner

  • Mellom 1998 og 2017 har tiden som forbruker beholder et produkt, det vi her kaller for levetiden på kjøleskap i norske husholdninger, falt med gjennomsnittlig halvannet år.
  • Tilsvarende, i samme periode har levetiden på frysere i norske husholdninger også falt med noe over halvannet år.
  • Det ser ut som om årsaken er at folk nå oftere bytter ut kjøleskap og frysere som ikke er i stykker.
  • Hvis dette er riktig er betydningen av teknisk kvalitet/holdbarhet som forklaring på levetiden redusert på bekostning av psykologisk foreldelse og nye forbrukerbehov.
  • Kvalitetsmessig foreldelse forblir imidlertid den viktigste årsaken til utskiftning av kuldemøbler, selv om vi observerer en uønsket endring.
  • For vaskemaskiner, hvor vi ikke har sammenliknbare tall over tid, ser det imidlertid ut til at teknisk kvalitet/holdbarhet er viktigere enn for kuldemøbler.
  • Samme tendens som for vaskemaskiner, men noe svakere, observerer vi for oppvaskmaskiner.
  • Forbruket av vaskemaskiner og oppvaskmaskiner (samt tørketromler) skiller seg også fra forbruket av kuldemøbler, ved at det er produkter som hyppigere blir reparert. Dette kan indikere at dette er produkter som i større grad blir sett på som funksjoner, og i mindre grad som estetiske objekter.

Last ned rapporten her

Pål Strandbakken og Randi Lavik:  Har hvitevarenes levetid endret seg fra 1998-2017? Oppdragsrapport nr. 2-2018

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: