HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kjøp av tjenester til hjemmet

SIFO Survey.

De fleste av de spurte i SIFO Survey har ikke brukt penger på tjenester som for eksempel husvask, hagearbeid, middagsabonnement, interiørkonsulent og leksehjelp. Kun én av ti husholdninger rapporterte at de hadde betalt for husvask i løpet av siste 12 måneder.

Kjøp av tjenester til hjemmet

Ni av ti vasker gulvene sine selv. 16 prosent av de spurte hadde brukt penger på stell og vedlikehold av klær og tekstiler, 14 prosent hadde betalt for hjelp med datamaskinen oh 20 prosent hadde bestilt takeaway-mat. 

SIFOs tall viser at det i all hovedsak er familier med en husholdsinntekt på 1,4 millioner kroner eller mer som bruker penger på hverdagstjenester i hjemmet.

Les mer: Forbrukstrender 2015. SIFO Survey

↺ Tilbake til SIFO Survey, hovedtemaer


Andre temaer:

  • Husholdsøkonomi
  • Forbrukernes holdninger, bevissthet, 
  • adferd og kompetansr
  • Marked, varehandel, distribusjon 
  • Kjøp av tjenester til hjemmet 
  • Tjenester
  • Bruk av ny teknologi

Rapport forbrukstrender 2015
SIFO Publisert: