HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Markedsføring møter samfunnsfagene i ny bok

Det er ikke mulig å forstå dagens samfunn uten også å studere markedsføring som fenomen og samfunn. Boka Markedsføring og forbrukerne ble lansert denne uka og er et bidrag i denne forståelsen.

forside markedsføring og forbrukerne

Vi lever i et forbrukersamfunn, og markedsføring dekorerer, styrer og fyller mye av våre liv. Fra morgen til kveld er vi gjenstand for påvirkning fra markedsføring – kommersiell så vel som ikke-kommersiell.

Markedsføring er med på forme forbrukerroller, forventninger og handlingsmønstre. Markedsføringsbransjen er innflytelsesrik og selvbevisst – likevel har samfunnsfagene stort sett ignorert feltet.

Nå har forbruksforskerne ved SIFO gitt ut bok med samfunnsvitenskapelige blikk på markedsføringsfaget. Boka er ment som et bidra til å styrke det samfunnsvitenskapelige fokuset på markedsføring.

– Dagens samfunn kan ikke forstås uten å se markedsføring som noe helt sentralt. Markedsføring, både som praksis, akademisk felt og hverdagserfaring, fortjener langt større oppmerksomhet fra samfunnsforskere enn det har fått, sier Ardis Storm-Mathisen, en av redaktørene.

– Det er derfor vi har skrevet denne boken – for å bidra til kunnskap om og refleksjon rundt hva markedsføring, som et komplekst og stadig forandrende relasjonsfelt, kan innebære og bety for samfunnet og folk flest, sier medredaktør Eivind Jacobsen. 

Referanse

Ardis Storm-Mathisen, Eivind Jacobsen, Karl-Fredrik Tangen og Jo Helle-Valle: Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk . Oslo: Universitetsforlaget 2018

Boka er i salg hos Universitetsforlaget og i bokhandelen.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: