HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ønsker søndag som annerledes dag

SIFOs sammenfatning av forskning på åpningstider viser at forbrukerne ønsker søndagen som annerledes-dag.

illustrasjonsbilde søndagshandel

SIFOs årelange forskning på åpningstider inngår i NOU 2017:17, som ble lansert torsdag 14. desember. Utvalget anbefaler å utvide arealet til de søndagsåpne butikkene, slik at flere får muligheten til å holde åpent.

SIFOs rapport viser at det har vært en relativ stabil oppslutning om at butikker skal holde stengt søndager. Et flertall av forbrukerne ønsker at søndag skal være en annerledes dag. Unge ønsker imidlertid i større grad enn eldre at søndagsåpent bør være tillatt. Forbrukerne refererer også til at butikkene på hverdager og lørdager holder åpent såpass lenge at det ikke skulle by på problemer å få gjort sine innkjøp da. Dessuten er det fortsatt slik at en har anledning til å kjøpe et mindre utvalg dagligvarer på søndager, ettersom mindre dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner kan holde åpent. 

Funnene tyder på at et stort flertall blant forbrukerne har tilpasset seg dagens praksis og er forholdsvis fornøyde med dagens åpningstider på søndager: Over 80 prosent er for at bensinstasjoner, kiosker og små dagligvarebutikker skal holde søndagsåpent. Over 30 prosent er for at dagligvarebutikker skal holde søndagsåpent, mens over 20 prosent er for at butikker generelt skal holde søndagsåpent.

Søndagshandelen i Norge i dag bærer preg av suppleringskjøp, og ikke større innkjøp. Søndagshandelen står imidlertid foran en del utfordringer, som bl.a. grensehandel, kiosker som holder søndagsåpent, de såkalte «Brustadbuer», og netthandel og handel med matkasser som leveres på døren. 

Les hele rapporten her.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: