HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Samarbeid om crowdsourcing

Nytt prosjekt

Digital dugnad skal bidra til å kartlegge folks innstilling til blant annet vedfyring og dreneringsløsninger i bymiljøer.

Samarbeid om crowdsourcing

Flere forskningsinstitutter og andre aktører skal i tre år samarbeide om å utvikle såkalte crowdsourcing-verktøy i prosjektet Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision (iResponse).

Det ene verktøyet som skal utvikles i prosjektet, er en interaktiv plattform for å kartlegge folks innstilling og engasjement og få dem med på å utforme ulike dreneringsløsninger i bymiljø – blant annet for fortau, dammer og lekeplasser. Målet her er at innbyggere skal være med på byplanlegging gjennom å fortelle hva de liker og hva de observerer.

Det andre verktøyet er en applikasjon – eller app – for telefon og pc som skal brukes til å samle inn data om vedforbruk til oppvarming. Vedfyrings-appen skal blant annet fortelle når folk fyrer med ved og hvor mye ved de brukes. Og målet her er å anslå hvordan vedfyring påvirker luftkvaliteten. Appen utvikles av NILU – Norsk institutt for luftforskning  i samarbeid med designbyrået Netlife Research.

iResponse-prosjektet er bygget opp av seks ulike arbeidspakker. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) leder arbeidspakken «Sosial respons og ansvar». Hovedproblemstillingen som skal undersøkes her, er hvilke samfunnsmessige hensyn vi må ta i tilknytning til crowdsourcing. I arbeidspakken skal SIFO formulere retningslinjer for ansvarlig utvikling og bruk av crowdsourcing-verktøy. I prosjektet brukes verktøy som for eksempel samler inn folks meninger, observasjoner  eller handlinger. Dette kan stille ulike krav til det som kalles ansvarlig forskning og innovasjon  –  Responsible Research and Innovation (RRI). Retningslinjene må derfor bygge på sammenlikninger av ulike verktøy.

Om prosjektet
Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making (iResponse) er et samarbeid mellom

  • NILU – Norsk institutt for luftforskning
  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
  • Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
  • Universitetet i Aalto
  • Mapita, et finsk selskap som leverer kartbaserte brukerundersøkelser og analyserInstitutt for informatikk ved Universitetet i Oslo
  • Netlife Research
     

Prosjektet finansieres av Forskningsrådets program SAMANSVAR, som legger særlig vekt på ansvarlig innovasjon og Corporate Social Responsibility (CSR).

Andre samarbeidspartnere: Miljødirektoratet, Oslo kommune, Datatilsynet og miljøstiftelsen ZERO.

Foto: Sam Saunders/Flickr

SIFO Publisert: