HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Veikart for grønn handel 2050

Handelen ønsker å være en del av det grønne skiftet. 

Arbeidet med Veikart for grønn handel 2050 har vært et samarbeidsprosjekt gjennom Fellestiltakene LO-Virke. IKEA, Coop og H&M har vært blant samarbeidspartnerne i utviklingen av veikartet.

Dybdeintervjuer

Ti dybdeintervjuer med ledere i ulike virksomheter og organisasjoner har vært viktige bidrag til veikartet for grønn handel, og SIFOs forskningsleder Harald Throne-Holst  er blant de som har deltatt i disse intervjuene.


Handelen  – aktør i næringspolitikk og miljøpolitikk

Virkes Vibeke Madsen og LOs Hans-Christian Gabrielsen skriver i veikartets forord at overleveringen av veikartet ikke er en avslutning av arbeidet, men forhåpentligvis starten på mange viktige initiativ. De ønsker at veikartet vil bidra til å plassere handelen som en stor aktør i næringspolitikken generelt og i miljøpolitikken spesielt. De to sier de ønsker å realisere konkurransekraft i en grønn og bærekraftig framtid.

Veikartet ble 29. september overrakt til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Les mer:

Veikart for grønn handel 2050

SIFO Publisert: