HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Om Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.  SIFOs forskning finansieres dels over statsbudsjettet, dels gjennom prosjekter fra Norges forskningsråd og EU (Horizon 2020).

SIFO samarbeider nært med andre norske og europeiske forskningsinstitutter og universiteter samt med organisasjoner, som f.eks. Forbrukerombudet, og myndigheter. SIFOs forskere publiserer i internasjonale akademiske tidsskift, i norskspråklige forskningsrapporter og blir hyppig sitert i norske media.

SIFOs historie går tilbake til 1930-årenes husstellforskning. Inntil nylig var laboratoriearbeid og produkttesting en sentral oppgave ved instituttet. I dag har vi ingen laboratorier igjen og forskerstaben består hovedsakelig av samfunns- og kulturforskere. Enkelte av disse har i tillegg naturvitenskaplig kompetanse, f.eks. i tekstilfag eller som ingeniører.

Per i dag har SIFO 40 ansatte hvorav om lag 30 er forskere.

Forskningsgrupper

SIFOs forskere er fordelt på to forskningsgrupper:

Viktige forskningstemaer

  • Husholdsøkonomi
  • Forbrukerpolitikk
  • Bærekraftig forbruk
  • Digital hverdag
  • Matsystem og matkonsum
  • Forbruk av klær og tekstiler

Kontakt SIFO

Ansatte og annen kontaktinformasjon

Kunnskapsoppsummeringer forbrukerpolitikk 2018

SIFO har levert fire notater på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet som underlag i arbeidet med ny NOU om forbrukerpolitikk: 

SIFO Publisert: Oppdatert: