HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fenomenet grensehandel

Formålet med denne studien er å forstå og forklare grensehandel som feno­men. Vi skal analysere hvordan grensehandel framstår som levd virkelighet og studere gren­se­handel slik dette utspiller seg på dens rette og opprinnelige plass: på grensa. Vi skal gripe hvordan gensehandel framstår for grensehandlerne selv og dem i mellom: Hvordan de forstår, opp­lever og praktiserer grensehandel og hvilke rasjonalitet de legger til grunn. Prosjektet har fire hovedproblemstillinger eller -tema som skal belyses:

 • Hvilke argumenter er det som fram­settes i den offentlige debatten om grensehandel.
 • Hvordan forstås og oppleves feno­men­et grensehandel av grensehandlerne selv?
 • Hvordan oppfattes forholdet mellom innsats- og utbyttefaktorer av grensehandlerne?
 • Hvordan forstår grensehandlerne prisforskjeller og hvordan etableres "billighet"?
 • Dette er tema/problemstillinger som ikke har vært belyst i noen systematisk studie i Norge tidligere, og studien vil derfor tilføre ny kunnskap om grensehandel som fenomen. Problem­stillingene skal belyses ved hjelp av både kvalitative og kvantitative til­nær­miner. Prosjektet er et samarbeid mellom SIFO og Norsk senter for bygdeforskning.

  Prosjektdeltakere

  • randil (leder)
  • Døving, Runar

  Samarbeidspartnere

  Prosjektperiode

  Start: 2002

  Slutt: 2004

  Prosjektnummer

   11-2002-10