HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KRUS - økt utnyttelse av norsk ull

Grønn vekst i hvitt gull gjennom lokalt forankrede verdikjeder

Norsk ull har god krus, og dermed spenst og styrke. Prosjektet Krus ønsker å få frem kvalitetene i norsk ull gjennom kvalitetsarbeid i næringskjeden og økt kunnskap og bedret markedsføring. Krus er tverrvitenskapelig og dekker verdikjeden fra gård til gode klær. Verdikjeden ull i Norge vil sammenlignes med tilsvarende næringskjeder i noen utvalgte nordatlantiske land og med den utviklingen som har skjedd innen mat.

Forbruk og produksjon av tekstiler står ovenfor store utfordringer og omlegginger. I dag kjennetegnes bransjen av lav regulering og lite kunnskap, mens veksten i mengde, miljøbelastning og belastning på dyr og mennesker er høy. Krus vil bidra i debatten om bærekraftige klær gjennom å fokusere på en lokal verdikjede og lokalt forankrede klær. Norsk ull og de spesifikke kvalitetene ved de ulike rasene, spiller en vesentlig rolle for norsk tekstiltradisjon og kleskultur. Arbeidet mot varige og vakre klær og tekstiler kan gå via økt forståelse for hvor klærne «kommer fra» og råvarenes betydning for de ferdige tekstiler. En viktig utfordring for norsk ull er at den ikke markedsføres med opprinnelse. En særlig utfordring finnes for de eldre raser. Denne ullen er sentral for norske håndverkstradisjoner, men kvaliteten på enkelte av ullsortene går ned og en del ull blir ikke tatt vare på men utgjør et avfallsproblem. Gjennom forsøk med avl, samarbeid, merkeordninger, produktutvikling og nye forretningsmodeller søker Krus å ta fatt i disse utfordringene.   Hoved og delmål Øke verdiskapningen fra Norsk ull og redefinere «sustainable fashion» gjennom å reetablere en forståelse for hvor klær kommer fra. 1.       Sikre forbrukere tilgang til norsk ull i garn og andre produkter 2.       Øke kvalitet og mengden ull videreforedlet og spunnet for det lokale marked 3.       Øke kunnskapen om bærekraftige forretningsideer 4.       Redefinere «sustainable fashion» 5.       Øke kunnskapen om norsk ulls muligheter innad i verdikjeden og blant forbrukere

 

Prosjektet er ledet av Forbruksforskningsinstituttet SIFO, og har følgende partnere:

 • Animalia
 • Bioforsk Økologisk
 • Copenhagen business school (CBS)
 • Hillesvåg Ullvarefabrikk
 • International wool textile organisation (IWTO)
 • Lyngheisenteret - Museumssenteret i Hordaland (MuHo)
 • Nice Fashion - Nordic Fashion Association
 • Norges Husflidslag
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) - Handelshøyskolen
 • Norilia AS
 • Norsk Sau og geit (NSG)
 • Selbu spinneri
 • University of the arts London – London college of fashion
 • ZeroWaste Scotland

Krus er finansiert av Forskningsrådet innenfor BIONÆR programmet (Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer).

Publikasjoner

Samarbeidspartnere

Prosjektperiode

Start: 03.03.2015

Slutt: 29.12.2018

Prosjektnummer

  11-2014-38