HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SIFO-survey

Forbrukstrender

SIFO-surveyen er et redskap for å overvåke forbrukernes situasjon og praksis på områdene forbrukerøkonomi, forbrukerkompetanse, forbrukets betydning og forbrukermakt. Undersøkelsen gjennomføres årlig.

Samlerapport 2005-2017

Forbrukstrender. SIFO survey 2005-2017: Figur- og tabellrapport med temaene Husholdsøkonomi, Marked, varehandel og distribusjon, handlevaner, Digital hverdag, Forbrukerens politiske holdninger, Mat, Miljø, Klær og skotøy, Telefonsalg og reklame, Tjenester og mobilitet. Last ned samlerapport for 2005-2017.

Samlerapport 2005-2016

Forbrukstrender. SIFO survey 2005-2016: Figur- og tabellrapport med temaene Husholdsøkonomi, Marked, varehandel og distribusjon, handlevaner, Digital hverdag, Forbrukerens politiske holdninger, Mat, Miljø, Klær og skotøy, Telefonsalg og reklame, Tjenester og mobilitet.  Last ned samlerapporten for 2005-2016

Andre rapporter basert på SIFO survey

SIFO survey september 2017 dekker temaene matsvinn, matfattigdom, netthandel, dagligvareapper, mobil betaling, miljøvennlig handling. Last ned Forbrukstrender september 2017.

SIFO survey juni 2017 dekker temaene Forbrukskreditt, "Pushing" av usikret kreditt, Eiendomsskatt, Reklamasjon og garanti, DAB-radio. Last ned SIFO survey 2017.

SIFO survey 2016 dekker temaene Strikking av klær, Endringer i miljøholdninger, Energismarte husholdninger, Mobil betaling, Håndverkstjenester, Søndagshandel, Barn i butikk og Innholdsmarkedsføring og journalistikk. Last ned SIFO survey 2016.

SIFO survey 2015 dekker temaene Lokale klær, lokal mat, uformelt matmarked, miljøholdninger, økologisk mat, kjøp av tjenester til hjemmet, designvesker til barn, mobil/digital betaling, taximarkedet. Last ned prosjektnotat nr. 5-2015.

SIFO survey Forbrukstrender økonomi 2015 dekker temaene Sikrede og usikrede lån, Betalingsproblemer, Gjeldfri som pensjonist, Kjøp av virtuelle varer, Pengespill. Last ned prosjektnotat nr. 11-2015.

SIFO survey 2014 dekker temaene Matforbruk, Skjult reklame, Søndagsåpent, Mobilitet i tjenestemarkedet, Arv av klær, Miljø, Betalingsproblemer, Mobil betaling. Last ned SIFO survey 2014.

Flere rapporter basert på SIFO survey.

Om prosjektet

SIFO-surveyen er et redskap for å overvåke forbrukernes situasjon og praksis på områdene forbrukerøkonomi, forbrukerkompetanse, forbrukets betydning og forbrukermakt. Under overskriften "Tall om forbruk" publiserer SIFO funn fra SIFO Survey. I tillegg publiserer SIFO mange andre typer undersøkelser fortløpende.

Datamaterialet skal tilrettelegges for bruk i pågående prosjekter, og det skal danne utgangspunkt for søknader om støtte til mer utdypende prosjekter. Til prosjektet er det knyttet en referansegruppe med representanter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. SIFO-surveyen ble første gang gjennomført i februar 2005.

SIFO-surveyen skal gjennomføres jevnlig, helst hvert år, med en hovedstamme av faste spørsmål. Det er viktig å tenke framover hvilke tidsserier som vil være informative og sentrale for SIFOs hovedområder og de andre forbrukerinstitusjonene. SIFO-surveyen speiler og målbærer forbrukernes situasjon, holdninger og vurderinger overfor forbrukerpolitiske myndigheter, og bidrar til at den enkelte forbruker blir mer bevisst sin rolle i markedet.

Publikasjoner

Forskningsgruppe

Forbrukerpolitikk og -økonomi

Samarbeidspartnere

Finansiering

    Barne- og likestillingsdepartementet