HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Delingsøkonomi – et kvalitativt øyeblikksbilde fra Norge

Forfatter(e): Oppdragsrapport nr. 17-2016

Last ned gratis

Denne rapporten presenterer empiri og analyse av et omfattende kvalitativt studie som ble gjennomført av SIFO september-desember 2016. Deltakerne i delingsøkonomien er mange, og fordi de kan ha både ulik og vekslende status, har vi derfor undersøkt erfaringer med deltagelse fra flere ulike ståsteder. Det innebærer at de åtte analysekapitlene tar for seg tilsammen fem roller: Forbrukere, tilbydere på hobbybasis, profesjonelle tilbydere (potensielt næringsdrivende), profesjonelle mellomledd (næringsvirksomhet), og plattformtjenestene. Disse ulike perspektivene har vært viktig å fange opp slik at vi får en holistisk og inngående forståelse av delingsøkonomien som fenomen. 

Prosjektet er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Rapportforside delingsøkonomi
Utgivelsesår:

2016

Antall sider:

169

Publikasjonstype:

Oppdragsrapport

Publisert:

Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO