HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Delingsøkonomien i Norge

En studie av befolkningens erfaringer og holdninger knyttet til deling, gjenbruk, digitale delingsplattformer og brukerevalueringer

Forfatter(e):
Nummer: Oppdragsrapport nr. 3 - 2016-2016
SIFO har undersøkt nordmenns erfaringer med nettbasert deling, deling i sosiale medier, bruktmarkeder på nettet og utenfor nettet og deling i nære relasjoner. Forskerne Dag Slettemeås og Ingrid Kjørstad har også undersøkt hvordan folk forholder seg til nye delingsplattformer, brukerevalueringer og produktomtaler.

Delingsøkonomi har vokst frem både som et «mediefenomen» og som et «reelt fenomen». Det finnes ingen om- forent begrepsdefinisjon, noe som gjør det krevende å få grep om hva som er nytt/gammelt ved disse tjenestene, og hvorvidt myndigheter bør endre/opprettholde gjeldende reguleringsregimer. SIFO vil derfor studere delings- økonomien, og denne surveyundersøkelsen er et første skritt på veien. Hensikten med studien er få innsikt i hva den norske befolkningen mener og erfarer på dette feltet på et tidlig stadium. Surveyen omhandler befolkningens erfaringer med nettbasert deling, deling i sosiale medier, offline bruktmarkeder, online brukthandel, deling i nære relasjoner, nye delingsplattformer, og brukerevalueringer/produktomtaler. 

SIFO-publikasjon
Utgivelsesår:

2016

Publikasjonstype:

Rapporter