HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Delingsøkonomien i Norge – forbrukere og tilbyderes vurderinger av markeder i vekst

Delingsøkonomien i Norge – forbrukere og tilbyderes vurderinger av markeder i vekst

Forfatter(e): Oppdragsrapport nr. 9-2017

Last ned gratis

Fra at litt under syv prosent i aldersgruppen 18-60 år hadde kjøpt delingstjenester i 2015, finner vi nå, ett og et halvt år senere, at så mange som en av tre har benyttet delingstjenester.

Basert på tre indikatorer hentet fra Consumer Markets Scoreboard finner vi at Airbnb, Uber og Nabobil vurderes som bra og tilfredsstillende, mens Finn Feriehus, Finn Småjobber og ikke minst Matdelingstjenestene får svakere resultat. I sammenlikning med liknende tradisjonelle markeder finner vi at tilfredsheten med delingstjenestene er lavere for alle de nevnte delingstjenestene, med unntak av Uber. En grunn til at Uber gjør det bedre, er at taxi-næringen gjør det svært dårlig.

Forbrukerne har også mindre tillit til tilbydere av delingstjenester enn til tilsvarende tradisjonelle tjenestetilbydere. Unntaket er igjen Uber, men også Uber skårer under hva vi regner som tilfredsstillende tillit til at næringen overholder de lover og regler som skal beskytte forbrukerne.

Mye tyder på at tillitsproblemet har utspring i rating-systemene. Fordi mange unnlater å gi negative ratinger når de har opplevd problemer, overvurderes positive erfaringer i disse rating-systemene. Resultatene tyder på at mange forbrukere er innforstått med dette. I tillegg ser ansvarsforholdene mellom kjøper, tilbyder og plattform ut til å være uklare. Mens de fleste kjøpere av delingstjenester mener at det er tilbyderne som har hovedansvar for kvaliteten på delingstjenesten de kjøper, er det langt færre av tilbyderne som mener dette.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. 

Rapportforside Delingsøkonomi
Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

70

Publikasjonstype:

Oppdragsrapport

Publisert:

Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO