HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012

SIFO-survey 2012

Forfatter(e):
  • randil
Nummer: 6-2013

Husholdningenes økonomiske rammebetingelser har endret seg betydelig de siste tre-fire årene. Finanskrisen med etterfølgende realøkonomiske virkninger gjør at situasjonen kan være mindre lys. Samtidig har ikke krisen rammet Norge så hardt som land vi kan sammenlikne oss med. Gjeldsbyrden i husholdningene er relativt høy og en rekke husholdninger har høy belåning i forhold til verdigrunnlaget. Det gjør disse husholdningene risikoutsatte, og dersom arbeidsledigheten stiger og boligprisene synker i tiden framover, vil trolig flere husholdninger på sikt kunne få betalingsproblemer.For det andre har vi, basert på SIFOs datamateriale, sett på en del generelle indikatorer på husholdningenes økonomiske situasjon: om bl.a. husholdningen har hatt en merkbar økning i kostnader eller merkbar reduksjon i inntekt. Det er stadig flere som har en stabil inntekt. Det er dessuten ingen økning i alvorlige betalingsproblemer. Det er imidlertid en sterk vekst i forbrukslån og kredittkortbaserte lån. Det er også en vekst i inkassosaker.

Tilknyttede prosjekter

Utgivelsesår:

2013

Publikasjonstype:

Rapporter

Publisert:

Oslo, SIFO