HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kartlegging av ekstrautgifter

Utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy

Forfatter(e): Oppdragsrapport nr. 6-2018

Last ned gratis

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har SIFO gjennomført en kartlegging av ekstrautgifter knyttet til grunnstønadsordningen. Prosjektet består av to delprosjekter. Formålet med det første delprosjektet er å undersøke hvorvidt matutgiftene ved et kosthold for personer med cøliaki eller andre diagnosegrupper som fordrer at de lever på en glutenfri diett er høyere enn utgiftene til mat- og drikkevarer i SIFOs referansebudsjett, og eventuelt hvor mye høyere. Formålet med det andre delprosjektet er å undersøke hvorvidt utgiftene knyttet til klær, sko og sengetøy for personer med spesifikke varige sykdommer eller lidelser er høyere enn utgiftene til klær, sko og sengetøy i SIFOs referansebudsjett, og eventuelt hvor mye høyere. 

Beregningene for delprosjekt 1 viser at ekstrautgifter ved diett som følge av cøliaki og andre diagnosegrupper utgjør ca. 655 kr i snitt for kvinner og menn i aldersgruppen 18-30 år per måned. I delprosjekt 2 om ekstrautgifter som følge av ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy har vi gjort beregninger for tre ulike diagnosegrupper. Resultatene viser at ekstrautgiftene forbundet med psoriasis eller atopisk eksem (voksne) utgjør i snitt ca. 1,015 kr, at ekstrautgiftene forbundet med ADHD (barn 10-13 år) i snitt utgjør ca. 710 kr, og at ekstrautgiftene forbundet med stomi (voksne) i snitt utgjør ca. 800 kr per måned. 

Det må presiseres at det hefter usikkerhet om alle beregningene, og det kan være nødvendig å ha en litt distansert holdning til beregningenes presisjonsnivå. 

Forside Kartlegging av ekstrautgifter
Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

62

ISBN:

82-7063-473-5

Publikasjonstype:

Oppdragsrapport

Publisert:

Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO