Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Kjøtt og reklame

En studie av annonsering og reklame for kjøtt i det norske matmarkedet

Forfatter(e): Oppdragsrapport nr. 4-2014
Nummer: 4-2014

Forbruket av kjøtt har økt betydelig de siste 25 årene. Sett fra et miljø- og helseperspektiv er dette en uheldig utvikling. Denne rapporten fokuserer på markedsføring og reklame for kjøtt som en av flere faktorer som påvirker kjøttforbruket. Formålet med denne rapporten har vært å undersøke hvordan kjøtt markedsføres i Norge. Rapporten kartlegger hvor mye ressurser som brukes på å markedsføre kjøtt sammenlignet med fisk og frukt og grønt.  Rapporten diskuterer også hvem som er avsender av kjøttreklame, hvilke kanaler som brukes i markedsføringen og hvilke argumenter og budskap som framføres i kjøttreklamen. Vi har vært spesielt opptatt av i hvilken grad det brukes miljøargumenter i reklamen og om vi finner forskjeller mellom kjøtt fra ulike typer dyr. Rapporten viser at det brukes betydelig mer penger på å markedsføre kjøtt enn fisk, frukt og grønt. Miljøargumenter brukes i liten grad når det gjelder kjøtt. Reklamen, spesielt for storfe og sau fokuserer ofte på opprinnelse, dvs. at kjøttet er produsert i Norge, i et naturlig miljø og i tråd med norske verdier og tradisjoner. Dagligvarekjedene bruker kjøtt både som lokkevarer i sine kundeaviser og profilerer seg og sine egne merkevarer gjennom spesielle kampanjer. Denne markedsføringen av kjøtt brukes strategisk både av kjøttindustrien og dagligvarekjedene for å styrke egen posisjon i markedet og for å nå stadig nye målgrupper.

Tilknyttede prosjekter

Utgivelsesår:

2014

Antall sider:

61

Publikasjonstype:

Oppdragsrapport

Publisert:

Oslo, SIFO