HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Microplastic pollution from textiles: A literature review

Forfatter(e): Project report No 1-2018

Last ned gratis

Formålet med rapporten er å gi en oversikt over dagens kunnskap om forurensning gjennom spredning av mikroplast. Vi fokuserer på mikroplastiske fibre (mikrofiber) fra tekstiler.

Rapporten er en del av et større arbeid med å bedre inkluder klærs bruksfase i livssyklusanalyser (LCA). De siste ti årene har oppmerksomheten blitt rettet mot spredning av mikroplast. Det er nå signifikant bevis for negativ påvirkning på liv i vann, mens mindre er kjent om innvirkning på menneskers helse. Estimater antyder at så mye som 20% til 35% av alle primære mikroplastkilder i havmiljøet var fibre fra syntetiske klær, og mengden øker. 

Mikrofiber spres gjennom primære kilder som inkluderer fiber som løsner fra syntetiske klær og tekstiler under bruk og vask eller gjennom sekundære kilder, hovedsakelig nedbrytning og fragmentering av syntetisk tekstilavfall. Syntetiske fibre utgjør nå mer enn 60% av den globale tekstilproduksjonen. Rapporten evaluerer nåværende forståelse av nivået av mikroplast, inkludert mikrofiber fra tekstilforurensning og dens innvirkning. Den oppsummerer kunnskap omkring hvilke tekstiler og vaskemetoder som bidrar til mest spredning, og drøfter hvordan problemet omkring mikrofiber kan trekkes inn i livssyklusanalyser.

Det gir også råd om mulige strategier for å redusere forurensning av mikrofibre i tre kategorier:

1. Redusere produksjon og forbruk av klær
2. Forbedre forbrukspraksis i bruksfasen av syntetiske plagg
3. Erstattet bruk av syntetiske fibre med naturlige fibre.

Rapportforside: Microplastic pollution from textiles: A literature review
Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

50

Publikasjonstype:

Project report

Publisert:

Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO