HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nyheter i en digitalisert hverdag

En landsdekkende undersøkelse av ungdom og unge voksnes mediarelaterte praksiser og nyhetskonsum via smarttelefon, sosiale medier og nyhetsaggregatorer

Forfatter(e):
Nummer: 10-2016
Rapporten beskriver resultater fra prosjektet «Nyheter i endring – en studie av unge menneskers konsum av nyheter på smarttelefon». Prosjektet ble i hovedsak gjennomført av SIFO i 2015 med midler fra Rådet for anvendt medieforskning (RAM).

Rapporten beskriver resultater fra prosjektet «Nyheter i endring – en studie av unge menneskers konsum av nyheter på smarttelefon». Prosjektet ble i hovedsak gjennomført av SIFO i 2015 med midler fra Rådet for anvendt medieforskning (RAM). På grunn av uforutsette hendelser har rapporten først blitt ferdigstilt høsten 2016. Store deler av litteraturen som er referert i rapporten er derfor fra 2015 og tidligere, men forfatterne har benyttet muligheten til å oppdatere noe av innholdet med mer dagsaktuelle referanser, spesielt avslutningsvis. 

SIFO-publikasjon
Utgivelsesår:

2016

Publikasjonstype:

Rapporter