HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Review of the Norwegian reference budget

In light of similar initiatives across Europe

Forfatter(e): Project report No. 4-2018

Last ned gratis

Denne rapporten presenterer en systematisk gjennomgang av det norske referansebudsjettet sett i lys av lignende Europeiske initiativer. Hovedmålet med det foreliggende arbeidet er å videreutvikle referansebudsjettet med sikte på å øke budsjettets anvendbarhet, både i praktisk politikk og som grunnlag for forskning om sammenhengen mellom forbruk og levekår.

Videre er det et mål å sikre at metoden som brukes er egnet til å svare på de utfordringene denne type budsjett vil møte i framtiden. Hovedspørsmålene vi stiller oss i denne rapporten er: Hvilke behov er det for det norske referansebudsjettet i ulike miljøer i dag? Er det behov for å revidere budsjettet og budsjettmetodologien for å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, og i så fall, hvordan bør dette gjøres?

rapportforside referansebudsjettet
Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

74

ISBN:

82-7063-471-9

Publikasjonstype:

Oppdragsrapport

Publisert:

Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO