Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Referansebudsjettet

SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Regn ut ditt eget budsjett!

SIFOs Referansebudsjett (tidligere standardbudsjettet) viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Det kan settes sammen slik at det viser kostnadene ved å opprettholde et rimelig forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med forskjellig alders- og kjønnssammensetning. Budsjettet omfatter både vanlige, løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler o.l. og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som møbler, elektrisk utstyr o.l.

Det er viktig å huske at SIFO ikke står ansvarlig for hvordan andre institusjoner/etater beregner egne livsoppholdsbeløp. Dette gjelder også i de tilfeller der Referansebudsjettet blir brukt. SIFO er kun ansvarlig for tallene i Referansebudsjettet.

Spørsmål om budsjettet?

Kontakt forskerne  Elling Borgeraas eller Marthe Hårvik Austgulen

Ny publikasjon:  Review of the Norwegian reference budget in light of similar activities across Europe. Project report No. 4-2018

SIFO Publisert: Oppdatert: