HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arkiv referansebudsjett

SIFOs referansebudsjett (tidligere Standardbudsjettet) har blitt oppdatert årlig siden 1987.

Standardbudsjettet ble presentert første gang i 1987 og har vært holdt løpende oppdatert siden 1990, dels med nye prismålinger og dels med konsumprisindeks (delindeks for de ulike forbruksområdene). I 2002 var stan­dardbudsjettet gjenstand for en betydelig revisjon. Ved­like­holds­prosjektet tar sikte på nevnte praksis med hhv. indeksjusteringer hvert år og pris­målinger hvert tredje år i forhold til det revi­derte stan­dard­bud­sjettet. For årene 2003 og 2004 dreide det seg om indeksjustering av de ulike bud­sjett­postene, samt arbeid i for­bindelse med å ajourføre nettutgaven av budsjettet. SIFO får mange henvendelser om standardbudsjettet. Å besvare disse er også en del av ar­beidet.

Fra 2012 skiftet Standardbudsjettet navn til Referansebudsjettet.

Tidligere referansebudsjetter finner du her 

SIFO Publisert: Oppdatert: