HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Skriftserien

20.02.2012 14:58

Kontakt

Ingjerd L. Ødemark
Universitetsbibliotekar/Redaktør

Kristin Larsen
Sekretær/økonomi
Tlf.: 67 23 52 07

Gjennom Skriftserien utgir høgskolen rapporter og utredninger, fagbøker for ulike profesjonsutdanninger og populariserte fremstillinger av forskningsarbeider, alle med tilknytning til høgskolen og høgskolens fagtilbud.

Skriftserien er også utgiver av doktorgradsavhandlinger med opphav i høgskolens doktorgradsprogrammer.

Kvalitetssikring

Utgivelser i Skriftserien er basert på redaksjonell vurdering, bearbeiding og kvalitetskontroll. Slik bearbeiding skjer alltid i tett samarbeid med forfatteren(e). Forfatteren og dens faglige leder har ansvar for å sikre kvaliteten på arbeidet.

Nedlasting og kjøp av publikasjoner

Skriftseriens utgivelser er tilgjengelig i PDF-format på Skriftseriens nettsider og i trykt form i HiOAs nettbokhandel:

HiOAs nettbokhandel