HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Styret

Styret til OsloMet er universitetets øverste beslutningsorgan og har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift.

Styremøter 2018

Saksdokumenter blir lenket opp fortløpende.

Vår

Høst

Styremøter 2019

Saksdokumenter blir lenket opp fortløpende.

Vår

  • 6.-7. februar
  • 7. mars
  • 8. mai
  • 12. juni

Høst

  • 5.-6. september
  • 24. oktober
  • 12. desember

Styremøter 2014-2018

OsloMet-styret

Det nåværende styret for OsloMet – storbyuniversitetet  ble valgt våren 2015, og har sin funksjonsperiode i fire år: 1. august 2015 til 31. juli 2019. Studentenes medlemmer har funksjonstid på ett år.

Styret har elleve medlemmer, og Trine Syvertsen er styrets leder. Styret har tre eksterne medlemmer, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (1), Oslo kommune (1) og Akershus fylkeskommune (1), fire medlemmer er valgt av og blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem er valgt av og blant de ansatte i teknisk-administrativ stilling, og to medlemmer er valgt av og blant studentene. De eksterne styremedlemmene har fra og med 1. august 2015 personlige varamedlemmer.

Oversikt over styremedlemmene.

Bilde av styret
Publisert: Oppdatert: