HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Systembeskrivelse

Vi gjør oppmerksom på at system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling er under revisjon.

Systembeskrivelsens dokumenter

Systembeskrivelsens vedlegg:

Mål

Kvalitetssystemet er vårt redskap for systematisk evaluering og vurdering av kvaliteten på utdanningene ved OsloMet. Systemet skal bidra til

  • å synliggjøre og fremme kvalitet i  eksisterende og planlagte utdanningstilbud
  • å legge gode rammer, og støtte opp under OsloMets hovedmål om å utdanne fremragende kandidater

Kvalitetssystemet omfatter alle utdanninger ved OsloMet, herunder

  • emner og årsstudier, høgskolekandidat- og bachelorutdanninger, fireårige lærerutdanninger, etter- og videreutdanninger og masterutdanninger (se kapittel 2)
  • forskerutdanninger (ph.d.-utdanninger) (se kapittel 3)

Kvalitetsutviklingssystemet omfatter fem kvalitetsdimensjoner:

  1. Inntakskvalitet (opptakstall, førsteårsstudentenes tilfredshet med studiestart og første studieår).
  2. Kvalitet på infrastruktur og informasjon (fysisk læringsmiljø, administrativ støtte, læringssenter).
  3. Kvalitet på programplan (sammenheng mellom læringsutbytte, undervisningsformer og vurderingsformer i emner og program som helhet, tilrettelegging for utveksling og internasjonalisering).
  4. Kvalitet på faglig utbytte (sammenheng mellom undervisning og programplanenes beskrivelse av læringsutbytte, undervisningsformer og vurderingsformer, tilrettelegging for internasjonalisering i undervisningen, bruk av varierte undervisningsformer).
  5. Samfunnsrelevans (Arbeidsgivers vurdering av kandidatenes kompetanse, ferdigheter og kunnskap, kandidatenes egen vurdering av læringsutbytte etter endt utdanning, tiden det tar før kandidaten er i relevant jobb).
Publisert: Oppdatert: