HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Verktøy i arbeid med utdanningskvalitet

På denne siden finner du verktøykasse for studentevalueringer med oversikt over ulike metoder og egnet bruk. I høyresideboksen finner du også maler for rapportering fra studentevalueringene, mal for programrapport, og instituttrapport, oversikt over kvalitetsindikatorer og studentundersøkelser. Under verktøykasse for studentevalueringer finner du lenker til ressurser som er nyttige i arbeid med kvalitetsutvikling i utdanningene.

Verktøykasse for arbeid med emneevalueringer

Tabelloversikt over verktøykasse for arbeid med emneevalueringer.
Metode Egnet form Egnethet
(slutt- eller
underveisevaluering)
  Skriftlig Muntlig   Slutt-
evaluering
Underveis-
evaluering
Fem-minutters lapper X       X
Spørreskjema X   X X  
Runder   X     X
Evaluering med referansegrupper   X   X X
Intervjuer   X   X  
Postkasse X   X X X
Tverrgående studentevalueringer studieprogramnivå X   X X X

Litteratur og nettressurser

Litteratur

Handal, G (1996): Studentevaluering av undervisning: håndbok for lærere og studenter i høyere utdanning. Cappelen Akademisk forlag

Havnes, A. (1996): Studentevaluering av undervisning. Idéhefte. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Harvey, J. (Ed.) (1998): Evaluation Cookbook. Learning Technology Dissemination Initiative, Institute for Computer Based Learning, Heriot-Watt University, Edinburgh.

Handal, G., Lauvås, P. (1983/1999): På egne vilkår. En strategi for veiledning med lærere Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Sorenson, D & Johnson T (ed), (2003): Online Student Ratings of Instruction. JOSSEY-BASS, San Francisco.

Bjarnø, V., H. Breidlid, et al. (2008). Rapport fra arbeidsgruppa for studieevaluering: allmennlærerutdanninga, Høgskolen i Oslo, 2008. Oslo, Høgskolen i Oslo. Avd. for lærerutdanning og internasjonale studier.

Nettressurser

Nyttige tips til evaluering på hjemmesidene til Carnegie Mellon universitetet i Pittsburg . Her kan du bl.a. lese om 15 vanlig misforståelser knyttet til studentevaluering.

Dette heftet utviklet ved Universitetspedagogisk centrum & Kommitén for kvalitetsfrågor ved Umeå Universitet inneholder en rekke ideer og forslag til måter å drive evaluering av undervisning på: Fjellström M, (2002) Kursutvärderingar - stöd för lärande och utveckling.

I heftet Student Feedback - A Staff Resource Pack, University of Kent (2004), finnes både utfyllende lesing i forhold til de metoder som anbefales i verktøykassen samtidig som man kan hente ideer til øvrige metoder.

Britene har en nasjonal ressursside for undervisere i høyere utdanning hvor det finnes en rekke tips og lenker til litteratur og forskning på evalueringer og feedback: Se The Higher Education Academy (HEA), the national body for enhancing learning and teaching in higher education (HE)

Publisert: Oppdatert: