HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er oppnevnt av styret ved OsloMet – storbyuniversitetet og er rådgivende overfor institusjonsledelsen.  

Utdanningsutvalget har fjorten medlemmer. Leder for utvalget er prorektor for utdanning. Øvrige medlemmer i utvalget er en representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet, en representant fra bibliotek og læringssenter, en teknisk-administrativt tilsatt, to eksterne representanter og tre studentrepresentanter.

Møtedatoer 2018:

Vår

Høst

Mer informasjon om frister

Publisert: Oppdatert: