Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er oppnevnt av styret ved OsloMet – storbyuniversitetet og er rådgivende overfor institusjonsledelsen.  

Utdanningsutvalget har fjorten medlemmer. Leder for utvalget er prorektor for utdanning. Øvrige medlemmer i utvalget er en representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet, en representant fra bibliotek og læringssenter, en teknisk-administrativt tilsatt, to eksterne representanter og tre studentrepresentanter.

Møtedatoer 2019:

Vår:

  • Mandag 4. februar
  • Onsdag 10. april
  • Tirsdag 11. juni

Møtedatoer 2018:

Vår

Høst

Mer informasjon om frister

Publisert: Oppdatert: