Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

OsloMet som samarbeidspartner

OsloMet - Storbyuniversitetet er din kunnskapspartner når det gjelder kurs og studier, utviklingsarbeid, utredninger og forskning innenfor våre fagområder.

Samarbeid med oss

Universitetets profesjonsutdanninger er nært knyttet til arbeidslivet. Praksis utgjør en viktig del av studiene og undervisningen støttes av anvendt forskning.

Gjennom flere oppdrag fra arbeidsgivere, ønsker høgskolen å utvikle kompetanse som både kommer partnere utenfor høgskolen til gode og samtidig gir impulser fra og økt nærhet til dagens arbeidsliv for våre utdanninger. Tettere relasjoner med arbeidslivet kan også gi opphav til forskning av felles nytte.

Skreddersydde tilbud

  • Studier, kurs, etterutdanning og veiledning blir tilpasset oppdragsgiverens behov.
  • Vi inngår avtaler om forskningsoppdrag og utviklingsarbeid i tett samarbeid med oppdragsgiveren.
  • Studiene tar utgangspunkt i deltakernes egen arbeidssituasjon, og deltidsstudier kan kombineres med eget arbeid.
  • Samlingene kan holdes på studiestedene Kjeller og Pilestredet og/eller gjennomføres hos oppdragsgiveren.
Publisert: Oppdatert: