HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jobben blir bare bedre og bedre!

Tale Christiane Tøstie er nyutdannet lærer fra HiOA og er kontaktlærer for 23 førsteklassinger. Sammen med fire andre nyutdannede på skolen sin har hun fått gruppeveiledning av en erfaren kollega det første året i jobb.

Tale Tøstie har fått gruppeveiledning som i det første året som nyutdannet lærer

I veiledningen har de ferske lærerne tatt opp og diskutert felles problemstillinger og utfordringer.

Stor overgang fra student til lærer

Tale Tøstie opplevde overgangen fra studier til læreryrket som stor.

– Det er jo stor kontrast fra å ha en studiehverdag til å jobbe fullt og være leder for 23 elever. Mange snakket om "praksissjokket", så jeg var på en måte forberedt, sier Tale.

– Likevel kan en aldri forberede seg på hvordan dagene vil være, da elevgruppen og enkeltindividene er så forskjellige. Det har til tider vært utfordrende og slitsomt. Men jeg må også si at det er veldig spennende og gøy endelig å være ute i jobb. Det er jo dette jeg har forberedt meg til i fire år. Samtidig forstår jeg også hvorfor mange sier at det tar enda fire år før man finner sin egen lærerstil. Jeg har mer å lære, så armene er fortsatt brettet opp!

Organisering av veiledningen

På Tales skole er det fem nyutdannede og veiledningen har stort sett vært organisert som gruppeveiledning med samtaler omtrent hver tredje måned. Det er assisterende rektor som er veileder ved skolen.

Tale forteller: – Selv om veileder har hatt bestemte temaer vi skal snakke om, så har jeg først og fremst opplevd veiledningen som et slags fristed hvor du kan lette på trykket til noen som har det litt på samme måte. Veilederen vår er også veldig god på å få oss til å sette ord på hva vi kan gjøre annerledes hvis noe er vanskelig, hva vi gjør som er bra og minne oss på at vi fortsatt er i en læringsprosess. Dette gjør at jeg ikke føler meg alene om det som er utfordrende, og heller får støtte, råd og oppmuntring hvis jeg trenger det.

Tale har også hatt veiledning alene og har de samtalene satt seg mål hun ønsker å jobbe mot sammen med veileder og så har hun blitt observert med utgangspunkt i målsetningen.

– Veileder har på denne måten hjulpet meg med å avgrense og spisse fokusområdene jeg bør ha. Det har vært veldig fint, sier den nyutdannede læreren.

Vokse på utfordringer

Det er mange utfordringer i lærerhverdagen, men noen situasjoner er mer krevende enn andre.

– Jeg har opplevd god mestring i de tilfellene som har vært mest utfordrende. I min klasse er det flere elever med spesielle behov, og det har vært en vei å gå for at de skal bli trygge og mer forutsigbare for oss rundt.

Å se resultater har gitt Tale gode mestringsopplevelser som hun tar med seg videre i relasjonen med disse og andre elever.

Tale forteller videre at det også har viktig for henne å bli sett av andre i det som er spesielt krevende og der har veiledningen hatt stor betydning.

– Når jeg har blitt observert, så er det avgjørende at samtalen i etterkant skjer innen kort tid, og at tilbakemeldingene er så konkrete som mulig. Her er jeg heldig som har en veileder som jeg føler virkelig ser meg og mine styrker, samt hvor jeg kan bli bedre.

Tips fra Tale til nyutdannede lærere

  • Sett deg selv konkrete delmål og konsentrer deg om en ting av gangen som du vil forbedre. Du oppdager fort at det er mye du aldri har gjort før, og du må bare erfare, reflektere og gjøre bedre neste gang. Ikke tenk at det nødvendigvis skal rulle på skinner første måned. Det gjør nesten aldri det, for de er barn og du er bare et menneske. Det er erfaringspakken du etterhvert lager deg som vil hjelpe deg i de situasjonene hvor du og klassen sporer av.
  • Jobb på jobb og ha fri når du har fri. Jeg har (nesten) aldri tatt med jobb hjem, og på den måten har jeg klart å logge av lærerhodet når arbeidsdagen er over. Dette tipset henger litt sammen med å få seg nok søvn og spise ordentlig frokost og lunsj.
  • Ta vare på lyspunktene i lærerhverdagen. Skriv de gjerne ned, knips noen bilder fra en solskinnsdag eller fortell om det til kollegaer og venner. Det kommer til å være litt ekstra slitsomt disse første årene, spesielt det aller første, men da gjelder det å se gleden av jobben du gjør. Det blir bedre og bedre. 
Eva Skals Johnskareng Publisert: Oppdatert: