HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

OsloMet-tv

Ungdatakonferansen 13. november 2018

Tema for årets konferanse er ungdom, idrett og trening.

Sendingen starter kl. 9.20

Idrett og ungdomstid

Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som klart flest ungdommer driver med. I tillegg trener mange unge på egenhånd og i treningsstudioene.

Årets Ungdatakonferanse løfter fram idrett og trening som en viktig del av unges hverdag. Vi vil få presentert ny forskning om deltakelse både i og utenfor organisert idrett.

- Hvorfor driver ungdom med idrett?

- Hvorfor er det så store sosiale forskjeller i hvem som deltar i idrettslagene i Norge?

- Har idretten betydning for hvordan ungdom ser på seg selv?

- Hvilken rolle spiller foreldrene?

- Hvordan kommer skyggesider som overdrevent kroppsfokus til syne i ungdomsidretten?

Les mer på konferansesiden