menyMeny søk English

Reservere grupperom

Som student ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kan du reservere grupperom til studierelaterte formål.

Reserver grupperom her

Viktig informasjon vedrørende reservasjon av grupperom

Grupperom reserveres i timeplanprogrammet WebUntis. 

 • NB! Det er kun studentene på Radiografi- og Ortopediingeniør-utdanningene som har tilgang til bygget i Falbes gate 18 og grupperommene der.
 • Læringssenteret i P48 stenger kl. 18.30 mandag-torsdag og kl. 17.00 fredag. På lørdag har det åpent kl. 10.30-14.00. Søndag er det stengt. 

Retningslinjer for grupperomsreservasjon:

 • Studenter kan reservere grupperom 30 dager frem i tid.
 • En student kan maksimalt ha  tre åpne reservasjoner i WebUntis
 • Et grupperom som er reservert, og som ikke blir tatt i bruk det første kvarteret, kan overtas av andre studenter. Den som overtar rommet har da rett på rommet i hele det tidsrommet rommet først ble reservert.

Se veiledningsfilmen for hvordan du reserverer grupperom.

 

Veiledning

 • Klikk på Feide – Login (øverst til høyre i bildet):
Ny Feide-login
 • Du kommer da til et nytt innloggingsbilde, hvor du logger inn med ditt vanlige HiOA-brukernavn og passord:
Feide-innloggingsbilde
 • Inne i WebUntis velger du Bestille – Bestille rom.
Webuntis-bestillerom
 • I feltet under "Dag" finner du frem til det året og den datoen du ønsker å reservere grupperom.
 • I feltene under "Tid og varighet" velger du klokkeslett. Her kan du skrive inn klokkeslettene manuelt dersom alternativene ikke passer. Merk her at man kun kan reservere grupperom inntil 30 dager frem i tid. Det er fint om dere kun reserverer rommet for fire timer av gangen, slik at vi får en bedre utnyttelse av rommene.
 • Ikke skriv inn hvilket fakultet du går på! Grupperommene er ikke knyttet til fakultet. Hvis du da f.eks. i søket velger f.eks. Fakultet for teknologi, kunst og design vil du ikke få opp noen ledige grupperom.
 • I feltet "Bygning" kan du velge den bygningen du vil søke etter ledige rom i hvis du ønsker det.
 • I feltet "Romgruppe" kan du velge å søke på romgrupper. Grupperommene som studentene kan reservere heter noe med Grupperom nett, som f.eks. Grupperom nett P35, Grupperom nett 48. Nummeret viser til adressen (Pilestredet 35 osv.).
 • Klikk så på "Søk".
Webuntis-bestillerom2
 • Ledige grupperom vil komme øverst i lista og vises i blått.
 • Hak av i feltet under "Utvalg" ved det grupperommet du ønsker å reservere. Man kan her reservere mer enn ett grupperom, men merk at det er satt en grense på maks tre åpne reservasjoner av grupperom.
 • Klikk på Fortsett.
bestillingstudent
 • I bestillingsskjemaet er det fint om du kan skrive navnet ditt i Merknadsfeltet, slik at man kan se hvem som har reservert rommet.
 • Klikk så på "Bestille" og rommet er reservert.

Sjekk eller avbestill dine reservasjoner

 • Velg Bestille – Mine bestillinger.
 • I kalenderen til venstre klikker du på den datoen du har reservert rommet. Reservasjonen din kommer så opp.
 • Hvis du da ønsker å slette reservasjonen klikker du på det røde krysset.
 • Klikk så på ok for å kansellere bestillingen.

Sjekke om rom er ledige

Man kan sjekke om et rom er ledig ved å velge Timeplan - Rom. I feltet under Rom finner du frem det rommet du ønsker å sjekke. Du kan begrense søket ved å velge bygning (ikke velg fakultet, da grupperom ikke er lagt på fakultet). I kalenderfeltet til venstre velger du dato. Man trenger ikke være logget inn for å gjøre dette.

Man kan også sjekke om flere rom er ledige samtidig, men da må man være innlogget. Velg Timeplan - Romoversikt. Hold nede Ctrl-knappen, klikk på de rommene du ønsker å sjekke og klikk på fortsett.

Ofte stilte spørsmål

- Hvorfor dukker det ikke opp noen ledig grupperom enda jeg vet at det er ledige rom på det tidspunktet jeg søker på?

Ikke skriv inn hvilket fakultet du går på. Grupperommene er ikke knyttet til fakultet. Hvis du da f.eks. i søket velger f.eks. Fakultet for teknologi, kunst og design vil du ikke få opp noen ledige grupperom.

- Hvorfor "henger" systemet når jeg skal reservere grupperom?

Studenter kan maks ha inne tre aktive reservasjoner. Hvis man har inne tre aktive reservasjoner og prøver å reservere et grupperom vil systemet "henge" og man kommer ikke videre. Det er meldt inn ønske til leverandøren om at man må få en feilmelding i slike tilfeller.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om WebUntis og grupperomsreservasjon, send mail til timeplan@hioa.no

Publisert: Oppdatert: