HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bioingeniør

Bioingeniør

Bioingeniørens hovedoppgave er å analysere biologisk materiale som for eksempel blod. Resultatene av analysene er viktige for å diagnostisere sykdom og gi pasienten riktig behandling. Bachelorstudiet vil gi deg en spennende og sikker jobb i sykehuslaboratorier.

Om studiet

En bioingeniør skal kunne utføre laboratoriearbeid og vurdere kvaliteten på arbeidet. Velger du å studere til bioingeniør, lærer du å forstå hvilken medisinsk betydning dette arbeidet har og hvordan du kan ta deg av pasienter på en god måte. For å oppnå dette inneholder studiet både naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og biomedisinske emner. En stor del av utdanningen foregår i forskjellige typer laboratorier. Å ta blodprøver og analysere blod, vevsprøver og annet biologisk materiale er en viktig del av bioingeniøryrket og studiet.

Les mer om innhold og organisering.

Sentralt i studiet står naturvitenskapelige fagområder som kjemi, biokjemi, cellebiologi, immunologi, anatomi, fysiologi og genteknologi.

Praksis utgjør en betydelig del av studiet. Det gir viktig læring i direkte kontakt med yrket du har valgt. Praksis foregår ved forskjellige laboratorier innenfor mikrobiologi, medisinsk biokjemi, patologi, blodbank og ulike andre spesiallaboratorier.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

Les mer om ferdighetstrening og bekledning.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 55
Kvote for førstegangsvitnemål: 46,6

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 / (S1+S2) + enten fysikk 1, kjemi 1 eller biologi 1.

Søk med studiekode

215 702

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i bioingeniørfag August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Undervisningen foregår på norsk/annet skandinavisk språk eller engelsk 67 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Ekstra materiellavgift for 1.-4. semester: 300 kroner.
Ekstra materiell avgift for 5. og 6. semester: 200 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Om eksamen: eksamen-hv@oslomet.no

Andre spørsmål: studiehenvendelser-hv@oslomet.no

Jobbmuligheter

Som bioingeniør er du både ingeniør og helsearbeider. Raske og korrekte prøvesvar er viktige for pasientene, og som bioingeniør har du ansvar for å oppnå dette.

Les mer om jobbmuligheter

Bioingeniører arbeider oftest i laboratorier i offentlig eller privat helsevesen. Det er også en del som underviser, forsker eller arbeider innenfor veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, farmasøytisk industri eller i medisinske firmaer.

Kvalitetsarbeid er et nøkkelord for bioingeniører. Du må både kunne kommunisere med mennesker og håndtere avansert teknisk utstyr. Arbeidet innebærer ofte samarbeid med andre helseprofesjoner. Utdanningen gir også grunnlag for videre masterstudier.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Student som ser i et mikroskop
Publisert: Oppdatert: