HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ergoterapi

Som ergoterapeut hjelper du mennesker til aktiviteter som gir livskvalitet, helse, verdighet og mestring i hverdagen. Med bachelorgrad i ergoterapi bidrar du til at alle mennesker, uansett helsetilstand, kapasitet eller funksjon, får delta i samfunnet.

Om studiet

Velger du å studere ergoterapi, vil du lære å forstå sammenhengen mellom aktiviteter i hverdagen og helse. Kunnskap om hvordan motivasjon og funksjon i samspill med miljøet hemmer og fremmer aktivitet, er grunnlaget for ergoterapeuters arbeid.

Les mer om innhold og organisering.

Noen sentrale temaer er funksjons- og aktivitetsanalyse, terapeutisk bruk av aktivitet og tilpassing av fysiske og sosiale omgivelser. Studiet inkluderer emner fra psykologi, samfunnsfag og pedagogikk, anatomi, fysiologi og sykdomslære, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

Studiet består av tolv emner inkludert tre tiukers praksisemner. To emner undervises på engelsk. Det er anledning til å ta deler av utdanningen i utlandet. Ulike internasjonale aktiviteter du deltar på i studiet, kan gi deg  Certificate of International Learning.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 47,5
Kvote for førstegangsvitnemål: 40

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 700

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i ergoterapi August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk og engelsk 70 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt:

Faglig: Lisebet Skeie Skarpaas

Jobbmuligheter

Bachelorutdanningen gjør deg kvalifisert for et bredt utvalg av stillinger i offentlig og privat sektor.

Les mer om jobbmuligheter

Ergoterapeuter arbeider ved sykehus, sykehjem, i kommunale helsetjenester og bedriftstjenester. De arbeider med rådgivning, forvaltning, administrasjon, samfunnsplanlegging og med utvikling og tilpassing av velferds- og assisterende teknologi.

Mange ergoterapeuter arbeider med personer som på grunn av skade, sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre forhold er forhindret fra å utføre aktiviteter som er viktig for hverdagsliv og livskvalitet. Ergoterapeuter tilrettelegger aktiviteter for å bedre brukernes funksjon og mestring av hverdagen. Ergoterapeuter jobber med alle aldersgrupper for å fremme helse og forebygge sykdom og skade i for eksempel arbeidsliv, utdanning og nærmiljø. Arbeidet kan inkludere screening, rådgivning, tilrettelegging av aktiviteter og arbeidsmåter og tilpassing av teknologi og omgivelser.

Med en bachelorgrad i ergoterapi blir du autorisert helsepersonell med yrkestittel ergoterapeut. Ergoterapeututdanning er godkjent av verdens ergoterapeutforbund (WFOT) og gir deg mulighet til å søke arbeid som ergoterapeut i mange land i Europa og verden for øvrig.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk

Utveksling

Grip sjansen og reis ut! Les om utveksling ved ergoterapi.

Magnus Haakens , Hildegunn Kvarsnes og Mari Nesset Eirum utendørs foran en av bygningene på studiested Pilestredet
Publisert: Oppdatert: