HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Farmasi

Farmasi

Farmasøyter har kunnskaper om hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de kan forebygge og behandle sykdom. De har en viktig oppgave i å kontrollere og kvalitetssikre resepter. Bachelorstudiet passer for deg som har interesse for naturfag og mennesker.

Om studiet

Farmasi er læren om tilvirkning og utlevering av legemidler. Fagene i farmasistudiet er forankret i naturvitenskapelig forskning. Studiet bygger derfor på basiskunnskap innenfor realfag. Evne til logisk tenkning og interesse for realfag er derfor en forutsetning. Velger du å studere farmasi, vil du få kunnskap om hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de skal brukes til å forebygge og behandle sykdom.

Les mer om innhold og organisering.

I studiet lærer du om stoffer som inngår i legemidler, og du får også praktisk erfaring i hvordan du fremstiller flere typer legemidler.

Studiet legger også stor vekt på kommunikasjonstrening for at du skal utvikle profesjonelle ferdigheter overfor brukerne innenfor veiledning og legemiddelinformasjon. De viktigste oppgavene for reseptarfarmasøyter som er ansatt i apotek, er å vurdere og ekspedere resepter samt å veilede og formidle informasjon til brukerne om riktig legemiddelbruk. Arbeidet er ansvarsfullt og krever nøyaktighet, gode regneferdigheter, norsk- og engelskkunnskaper og interesse for mennesker.

Bekledning

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 55,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 47

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: Matematikk R1 / (S1+S2) og kjemi 1 + enten kjemi 2 eller fysikk 1 eller biologi 1.

Søk med studiekode

215 749

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i farmasi August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Undervisningen foregår på norsk/annet skandinavisk språk eller engelsk 65 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Ekstra materiellavgift for 1. semester: 245 kroner.
Ekstra materiellavgift for 2., 3., 4. og 5. semester: 100 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Om eksamen: eksamen-hv@oslomet.no

Andre spørsmål:  studiehenvendelser-hv@oslomet.no

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i farmasi blir du autorisert helsepersonale med yrkestittel reseptarfarmasøyt.

Les mer om jobbmuligheter

Reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter (farmasøyter med mastergrad i farmasi) har selvstendig rett til å kontrollere og utlevere legemidler etter resept. Utdanningen gir deg grunnlag for å vurdere reseptforeskrivninger fra leger, veterinærer og annet helsepersonale.

De fleste reseptarfarmasøyter arbeider på apotek eller sykehusapotek. Andre arbeidsplasser er farmasøytisk industri, grossistfirmaer og offentlig virksomhet som blant annet Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og NAV. Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek.

Bachelorstudiet gir grunnlag for en toårig videreutdanning til master i farmasi ved Universitetet i Tromsø.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Illustrasjon helsefag
Publisert: Oppdatert: