HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fysioterapi - mensendieck

Fysioterapeuter behandler mennesker med nedsatt funksjon etter fysiske skader, sykdom eller lidelser. Veiledning til opptrening og rehabilitering er en viktig del av arbeidet og behandlingen.

Om studiet

Fagområdet fysioterapi handler om kroppens bevegelse og funksjoner i et helse- og helhetsperspektiv. Bevegelse, kroppslig funksjon og ulike faktorer i livet er med på å påvirke til smerte og funksjonsnedsettelse.

Les mer om innhold og organisering.

Det teoretiske grunnlaget for utøvelse av fysioterapi er følgende:

  • Kunnskap om kroppens og hjernens oppbygging og funksjon.
  • Kunnskap om avvik og sykdom.
  • Teorier om hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelse.
  • Bevegelsesanalyse.
  • Betydning av fysisk aktivitet.
  • Motivasjon.
  • Kommunikasjon og samhandling.
  • Kunnskap om hva som gir mening i menneskers liv.

Fysioterapeututdanning er delt i to studieretninger: Fysioterapi og mensendieck. Det er egen søknad til hver studieretning. 100 studiepoeng er felles og 80 studiepoeng er spesielt for hver av retningene.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 53,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 46,2

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 706

Studiets oppbygging

Studiet er et fulltidsstudium og er organisert i 11 emner. 10 av emnene er profesjonsspesifikke mens emnet International Public Health er felles for flere av studiene ved Fakultet for helsefag. Emnene bygger på hverandre for å tilrettelegge for faglig progresjon med stigende krav til kompetanse i og forståelse av fysioterapifaget og relatert kunnskap. Alle emner avsluttes med eksamen. Studieåret er på 40 uker, og det forventes en arbeidsinnsats på 40 timer pr. uke. Dette innebærer både timeplanlagt aktivitet, studentenes egenaktivitet, praksisperioder og eksamen.

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i fysioterapi, mensendieck.
Offentlig autorisasjon som fysioterapeut forutsetter fullført studium og ett års godkjent turnustjeneste.
August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 55 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Ekstra materialavgift 1. semester: 100 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt:

Faglig:

Hege Bentzen

Jobbmuligheter

Med bachelorgrad i fysioterapi kan du arbeide i offentlige, private, nasjonale og internasjonale virksomheter innenfor forskning og i nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Les mer om jobbmuligheter

Aktuelle arbeidssteder er sykehus, kommunehelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste, rehabiliteringsinstitusjoner, privat praksis og treningssentre/idrettslag. Kommunehelsetjenesten omfatter arbeid ved helsestasjoner, barnehager, skoler, sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Yrket krever både teoretisk kunnskap om kroppens oppbygging og funksjon og praktiske ferdigheter.

Fysioterapeuter arbeider med å utvikle, gjenvinne eller holde ved like den enkeltes funksjonsevne. Arbeidet kan være rettet mot individ, grupper eller miljø. En viktig del av fysioterapeuters arbeid er å informere og veilede for å forebygge helseskader. Pasientens samarbeid er avgjørende for et optimalt utbytte av behandlingen. Derfor må du motivere og veilede pasienten under behandlingen.

Velger du å studere fysioterapi, lærer du å formidle til både enkeltpersoner og grupper, i form av veiledning, informasjon og undervisning. Fysioterapeuter samarbeider også med annet helsepersonell.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Ådne Øvergaard i treningstøy, smiler mens han trener
Publisert: Oppdatert: