HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Ortopediingeniør

Ortopediingeniør

Ortopediingeniører foretar kliniske vurderinger, tar mål til og utformer individuelt tilpassede ortopediske og tekniske hjelpemidler som proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. De deltar også i rehabiliteringsprosesser.

Om studiet

Tekniske fag er grunnlaget for ortopediteknikk, og utgjør hoveddelen av utdanningen. Sentrale emner i faget er anatomi, fysiologi, biomekanikk, sykdomslære, psykologi, materiallære og ortopediteknikk.

Den tekniske delen av arbeidet består i å ta gipsavstøpninger og korrekte mål og ut fra det konstruere for eksempel en protese eller et annet ortopediteknisk hjelpemiddel. 

Ortopediingeniøren samarbeider med en ortopeditekniker i selve fremstillingen av hjelpemiddelet.

Medisinsk og samfunnsvitenskapelig kunnskap er viktig for å forstå sykdoms- og skadetilstander som kan føre til behov for ortopediske hjelpemidler, og for å få en innsikt i hvordan disse påvirker psykiske og sosiale forhold.

Les mer om innhold og organisering.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se sidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 56,4
Kvote for førstegangsvitnemål: 51,1

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.
Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

Søk med studiekode

215 744

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i ortopediingeniørfag.
Autorisasjon som ortopediingeniør når studiet og to års turnustjeneste er godkjent.
August 2019 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk og engelsk 16 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Materiellavgift og personlig verneutstyr 2150 kroner per semester. Vask av tøy 350 kroner
per semester. Totalt 2500 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Om eksamen: eksamen-hv@oslomet.no

Andre spørsmål: studiehenvendelser-hv@oslomet.no

Jobbmuligheter

Målet med bachelorstudiet er å utdanne ortopediingeniører, som i samarbeid med brukerne og ut fra funksjonsanalyser og kartlegging av den enkeltes behov, designer og tilpasser ortopediske og tekniske hjelpemidler for at brukerne skal kunne fungere bedre i hverdagen.

Les mer om jobbmuligheter

Yrket krever at du har teknisk og medisinsk kompetanse, samfunnskunnskap og kunnskap om mennesket, for å kunne hjelpe den som har fått en skade eller en varig funksjonshemming. En sentral del av ortopediingeniørens oppgaver er å informere og veilede brukeren i funksjon og anvendelse av de individuelt tilpassede hjelpemidlene. Ortopediingeniører samarbeider med andre helsearbeidere som leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter om brukerens rehabiliteringsprosess.

Velger du å studere til ortopediingeniør, kan du etterpå arbeide ved offentlige og private ortopeditekniske avdelinger eller tekniske hjelpemiddelsentraler. Utdanningen gir et godt grunnlag for de som ønsker å arbeide med eller utdanne seg videre innenfor området assisterende teknologi.

Bachelorgraden gjør deg også kvalifisert til å ta oppdrag i utviklingsland gjennom frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Helen Jordbrudal på verksted, ser på protese
Publisert: Oppdatert: