HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Paramedic-studenter

Prehospitalt arbeid - paramedic

Er du interessert i å gi omsorg og behandling til pasienter i vanskelige og til tider livstruende situasjoner? Dette er studiet for deg som ønsker å jobbe med alle typer mennesker under krevende arbeidsforhold.

Om studiet

Bachelorstudiet omfatter både praktisk og teoretisk undervisning. I løpet av en arbeidsdag opplever man mange sceneskifter hvor hovedmålet er å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer. Yrket stiller krav til fysisk og psykisk egnethet samt handlekraft og problemløsningsevne.

Les mer om innhold og organisering.

I første studieår er menneskets anatomi og fysiologi samt kunnskap i generell legemiddellære, håndtering og regning sentralt. Samtidig tilegner studentene seg grunnleggende informasjon om profesjonell helsefaglig kommunikasjon samt medisinsk-etiske problemstillinger knyttet til sykdom og kulturell kunnskap relatert til en paramedics arbeidshverdag. Grunnleggende psykiatrisk og somatisk sykdomslære ligger også i dette studieåret.

Andre studieår omhandler første del av de akuttmedisinske tilstandene og behandling av disse. Konflikthåndtering og særskilte etiske utfordringer som ligger til yrket er sentrale læringsutbytter på lik linje med traumatologien (læren om ulykker og håndtering av disse). I dette studieåret behandles også det ambulanseoperative fagområdet.

I siste studieår kommer også andre del av de akuttmedisinske tilstandene, undersøkelser og behandling, hvorav primærfokus vil være fødsel og det akutt syke barn. Praksis i paramedic integrerer ambulanseoperativ og medisinsk kunnskap.

Studieåret avsluttes med bacheloroppgaven.

Helsekrav

I andre/tredje studieår starter du opp med det ambulanseoperative fagområdet. Her vil du blant annet gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy. For å få kompetansebevis for utrykningskjøretøy må du tilfredsstille de samme  helsekravene som gjelder for førerkort klasse D. Det betyr at dersom du ikke tilfredsstiller disse kravene får du ikke gjennomført studiet. Du er selv er ansvarlig for å avklare at du fyller de medisinske helsekravene for førerkort klasse D.

Lurer du på noe?

Les:  Ofte stilte spørsmål om bachelorstudiet i prehospitalt arbeid - paramedic.

Praksis

Praksis består av veiledende, kliniske studier, observasjonspraksis og ferdighetstrening. Kliniske studier gjennomføres ved ambulanseavdelinger i Helse Sør-Øst.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 54,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 45,8

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/
realkompetanse og følgende:

NB! Du må selv
Melde deg på til opptaksprøven.

Søk med studiekode

215 554

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic August 180 stp. 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 50 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Uniform: Ca. 2000 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Studiehenvendelser

Faglig: Trine Staff

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i prehospitalt arbeid - paramedic er en ny grunnutdanning på universitets- og høgskolenivå innenfor det prehospitale feltet i Norden. En slik utdanning har vært etterspurt i flere år for å styrke kompetansen i de prehospitale tjenestene, utvikle faget og styrke forsknings- og utviklingsarbeid på eget fagfelt.

Les mer om jobbmuligheter

Paramedicutdanningen kan kvalifisere til arbeid i bil- og båtambulansetjeneste i alle områder av landet, innenfor sanitetstjenesten i Forsvaret og ved utenlandsoppdrag. Utdanningen kvalifiserer til arbeid som paramedic i passasjerfergetrafikk til og fra landet. Videre kvalifiserer utdanningen helsefaglig til å være søknadsberettiget for opptak til HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Paramedic (se forøvrig  Nasjonal standard for redningsmenn).

Den utvidede akuttmedisinske kunnskapen som en paramedic besitter innebærer også muligheter for arbeid med opplæring og undervisning, både av eget ambulansepersonell, men også av samarbeidende helsepersonell, andre nødetater og frivillige organisasjoner. Paramedic-yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land. I enkelte land arbeider også paramedic i kommunene (community paramedic) i nært samarbeid med kommunelegen med selvstendig oppfølging av helsetilbudet til kommunens innbyggere.

Videre studier

En bachelorgrad i prehospitalt arbeid - paramedic kvalifiserer for opptak til en rekke masterstudier i helsefag. Spesielt relevante masterstudier kan være master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger eller MSc. Paramedics ved University of Hertfordshire.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Øyvind Bauge foran en gul utrykningsbil
Publisert: Oppdatert: