HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Psykologi med vekt på atferdsanalyse

Bachelorstudiet i psykologi med vekt på atferdsanalyse gir deg kunnskap om hvordan menneskelig atferd påvirkes og endres, noe som er nyttig ved endringsprosesser i arbeidslivet. OsloMet har et solid miljø innenfor læringspsykologi og atferdsanalyse.

Om studiet

Velger du å studere psykologi med vekt på atferdsanalyse, får du grunnleggende fagkompetanse gjennom et atferdsvitenskapelig forsknings- og praksismiljø.

Les mer om innhold og organisering.

Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan menneskelig atferd påvirkes og endres, og du blir i stand til å analysere menneskets samspill med omgivelsene. Studiet gir en solid innføring i hvordan grunnleggende læringsprinsipper anvendes innenfor ulike områder i faget. Gjennom studiet får du det nødvendige teoretiske grunnlaget og et godt ferdighetsnivå for å kunne møte reelle situasjoner.

Studiet benytter undervisningsformer som forelesninger, Inter-teaching, seminarer, veiledning, ekskursjoner, praksis og ferdighetstrening. Gjennom høgskolens laboratorium får du ferdigheter i eksperimentell forskning. Studiet er tilrettelagt for studentutveksling nasjonalt og internasjonalt.

Overflytting

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 52,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 44,3

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 876

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse August 180 3 år, heltid Kjeller, Skedsmo Norsk 30 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Anne Bakke
Administrativ: Studieadministrasjonen

Jobbmuligheter

Bachelorgraden i psykologi med vekt på atferdsanalyse kan lett kombineres med andre fag, som pedagogikk, helsefag, økonomi og andre samfunnsfag.

Les mer om jobbmuligheter

Studiet er også et godt utgangspunkt for videre studier på masternivå, for eksempel i psykologi eller i læring i komplekse systemer og atferdsanalyse. Utdanningen kan brukes i helse- og sosialsektoren, i barnehage og skole, og gjør deg også kvalifisert for å arbeide i organisasjoner eller næringsliv, spesielt når det gjelder HR, opplæring og endringsarbeid.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Nora Marie Sigurdsen, Nikola Ljusic og Magnus H. Blystad i en lab med en rotte
Publisert: Oppdatert: