HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Radiografi

Radiografi

Bachelorstudiet i radiografi er plassert under helsefag. En radiograf utfører bildediagnostiske undersøkelser med avansert teknologi, ved hjelp av røntgenstråler, ultralyd, radioaktive isotoper eller magnetisme og radiobølger. Radiografer arbeider hovedsakelig på sykehus og røntgeninstitutter.

Om studiet

Radiografi er læren om å fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom egnet bildemateriale i den hensikt å oppdage, eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Dette innebærer også at radiografene må kunne forstå bildene de tar, og handle ut fra pasientens behov.

Studiet skal sette deg i stand til å selvstendig utføre bildediagnostiske undersøkelser og delta i behandling av pasienter innenfor bildediagnostikk. Du skal kunne vurdere kvaliteten på det utførte arbeidet og forstå hvilken medisinsk betydning det har for pasienten. Til tider kan arbeidet innebære svært utfordrende omsorg. Du lærer deg å takle situasjoner der det kreves raske avgjørelser og handling.

Studiet er bygget opp med en kombinasjon av teoriundervisning og perioder med praksis innenfor radiografens arbeidsområde.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet er lagt opp med forelesninger, e-læringsmoduler, seminarer, gruppearbeid og fremlegg, samt skriftlige og muntlige oppgaver som gjøres både individuelt og i grupper. Utdanningen har et eget øvingslaboratorium med moderne utstyr der noen av ferdighetstreningene foregår.  

Sentrale emner i faget er radiografisk bildeframstilling og bearbeiding og naturvitenskapelige, realfaglige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner, som anatomi og fysiologi, strålefysikk, strålevern, etikk, kommunikasjon, omsorg og kliniske prosedyrer.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

Les mer om ferdighetstrening og bekledning

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser. Her kan du se eksempler på filmer vi har laget.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 50,5
Kvote for førstegangsvitnemål: 42,6

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 701

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i radiografi.
Autorisasjon som radiograf.
August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Undervisningen foregår på norsk/annet skandinavisk språk eller engelsk 50 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Ekstra materiellavgift i 3. semester: 200 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt:

Faglig:

Kari Gerhardsen Vikestad

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i radiografi kan du arbeide på radiologiske avdelinger på sykehus, private røntgeninstitutter, på avdelinger for stråleterapi eller nukleærmedisin.

Les mer om jobbmuligheter

Du kan også jobbe i undervisningssektoren, innenfor industriell radiografi eller i firmaer som produserer teknisk utstyr til radiologiske undersøkelser og behandling, kontrastmidler og lignende.

En radiograf har mange selvstendige oppgaver, men samarbeider med leger og annet helsepersonell. De arbeider både med apparatur og tekniske innstillinger og skal samtidig ivareta pasientens behov. Mange pasienter er akutt og kritisk syke, og blir både undersøkt og behandlet for alvorlige sykdommer på radiologisk avdeling.

Radiografer arbeider med pasienter i alle aldre, fra for tidlig fødte barn til de eldste, med sykdomsutredning og/eller behandling. Et eksempel på slik behandling er pasienter som kommer til sykehuset med akutt hjerteinfarkt eller kreftpasienter som trenger strålebehandling.

Utdanningen gir deg muligheter til å arbeide innenfor stråleterapi, nukleærmedisinske undersøkelser og behandling. Radiografen arbeider i stor grad selvstendig, og har ansvar for å følge opp sikkerhetsrutiner og utføre kvalitetskontroll av apparatur og annet utstyr.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Røntgenbilde av brystkasse og en arm
Publisert: Oppdatert: