HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Samfunnsernæring

Samfunnsernæring

Er du interessert i kosthold, ernæring, helse og samfunn? Tar du bachelorstudiet i samfunnsernæring, blir du ekspert på å fremme helse gjennom kostholds- og ernæringsarbeid på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Om studiet

Velger du å studere samfunnsernæring, lærer du å forstå hva som påvirker folks kosthold og ernæringssituasjon i nasjonalt og globalt perspektiv. Innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder knyttet til samfunnsernæring står sentralt i studiet. Dette gjør deg i stand til å ha en kritisk og vitenskapelig tilnærming til eget og andres arbeid innenfor fagfeltet.

Les mer om innhold og organisering.

Bachelorstudiet legger vekt på aktive arbeidsformer som skal gi helhetlig og tverrfaglig innsikt i problemstillinger, med vekt på å integrere teori og praksis.

Studiet benytter i stor grad prosess- og problemløsningsbasert undervisning. Det legges vekt på studentaktive læringsformer og tett oppfølging og veiledning fra faglærere. Aktuelle arbeidsformer i studiet er samarbeidslæring, gruppearbeid og prosjekt, forelesninger, oppgaver og selvstudium.

Bekledning

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

IKKE OPPTAK I 2019

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 46,8
Kvote for førstegangsvitnemål: 34,6

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 408

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i samfunnsernæring Ikke oppstart i 2019 180 3 år, heltid Kjeller, Skedsmo Norsk 35 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Studieadministrasjonen

Faglig: Asgeir.Brevik@hioa.no

Jobbmuligheter

Med bachelorgrad i samfunnsernæring har du kompetanse til å jobbe helsefremmende og forebyggende med ernæring.

Les mer om jobbmuligheter

Utdanningen gir også grunnlag for å delta i matkulturelt og -politisk arbeid, og i internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid. Utdanningen gir deg kompetanse til å kartlegge og vurdere ernæringssituasjonen i en befolkning og til å analysere sammenhenger mellom ernæring, samfunn og helse.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Helle Skoglund Lieberg sittende i lab og holder i reagensrør
Publisert: Oppdatert: