HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Sykepleie - Kjeller

Sykepleie - Kjeller

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre og livsfaser. Bachelorstudiet gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringene som sykepleiere møter i et moderne velferdssamfunn.

Om studiet

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom studiet teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter til å forebygge sykdom og hjelpe mennesker med sykdom og helsesvikt.

Samarbeidsferdigheter er viktig i både utdanning og yrkesutøvelse. Som sykepleier vil du arbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper for å ivareta pasientenes ulike behov for pleie og omsorg. Bachelorstudiet består av teoriundervisning og praktiske øvelser i høgskolens lokaler og praksisstudier, hovedsakelig i sykehus og kommunehelsetjenesten i Akershus.

Les mer om innhold og organisering.

Vi vektlegger tett studentoppfølging, spesielt i første studieår. Studentkullet deles inn i grupper på omtrent ti. Disse gruppene blir etablert ved studiestart og følges i seminar, på gruppesamlinger, på øvingspost og til dels i praksis. Vi legger til rette for at studentene får trent mye på øvingspost. De trener på ulike prosedyrer og realistiske case som studentene kan møte i praksis. I tillegg har vi åpen øvingspost med veileder på kveldstid, der studentene kan komme og øve.

Sykepleiestudiet ved studiested Kjeller har en forebyggende og helsefremmende profil. I tillegg har vi fokus på ernæring på øvingspost og i ulike prosjekter.

Praksis

Omtrent 50 uker av studiet er praksisstudier i ulike fagfelt, som hovedsakelig foregår i kommunehelsetjenesten og på sykehus.

Ønsker du å bruke et år ekstra på studiet?

Når du har fullført første studieår på heltid, kan du kontakte studieadministrasjonen og søke om å få ta de to neste studieårene fordelt over tre år.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se sidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 48
Kvote for førstegangsvitnemål: 41,4

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: minst snittkarakter 3 i norsk 393 årstimer (hovedmål, sidemål og muntlig) og matematikk (224 årstimer).

Søk med studiekode

215 054

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i sykepleie - Kjeller.
August 180 3 år, heltid Kjeller, Skedsmo Norsk 172 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Jobbmuligheter

Som sykepleier får du et utfordrende og spennende yrke på sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien eller i ambulansetjenesten.

Les mer om jobbmuligheter

Mange arbeider også innenfor forebyggende arbeid, helseopplysningsvirksomhet, bedriftshelsetjeneste og rådgivning.

Sykepleiere har mange muligheter for å spesialisere seg. HiOA tilbyr flere videreutdanninger, kurs og masterstudier for sykepleiere.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
To studenter og en lærer i sykehus-øvingspost. En av studentene ligger i sengen.

Et hav av muligheter som sykepleier

Studentene Evgenia og Petter har det som skal til – har du?

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: