HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Sykepleie - Kjeller

Sykepleie - Kjeller, tre-terminsordning

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre og livsfaser. Bachelorstudiet gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringene som sykepleiere møter i et moderne velferdssamfunn.
NB! Dette studietilbudet har ikke opptak i 2018.

Om studiet

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom studiet teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter til å forebygge sykdom og hjelpe mennesker med sykdom og helsesvikt. Samarbeidsferdigheter er viktig i både utdanning og yrkesutøvelse. Som sykepleier vil du arbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper for å ivareta pasientenes ulike behov for pleie og omsorg. Bachelorstudiet består av teoriundervisning og praktiske øvelser i høgskolens lokaler og praksisstudier, hovedsakelig i sykehus og kommunehelsetjenesten i Akershus.

Tre-terminsordningen

Studiet er rettet mot deg som har fagbrev som helsefagarbeider, og mangler studiekompetanse.

Gjennom denne ordningen kan du gjennomføre sykepleierutdanningen på tre år inkludert to sommerterminer. Dette tilsvarer noen ukers sommerkurs i norsk og matematikk før ordinær studiestart og noen uker påfølgende sommer, mellom første og andre studieår. Du vil få et litt annet studieopplegg i første studieår enn de øvrige sykepleiestudentene, men fra og med andre studieår vil du være ajour med dine medstudenter.

Les mer om innhold og organisering.
  • Sommeren 2017 blir det seks uker med undervisning i norsk og matematikk (uke 22-27), tre uker med selvstudier og innlevering av arbeidskrav (uke 28-30) og eksamen i både norsk og matematikk (uke 31 og 32).
  • Sommeren 2018 blir det ca. seks til syv uker med praksis.

Norsk og matematikk

Emnene i norsk og matematikk er utviklet for på best mulig måte å forberede studentene til en akademisk utdanning i sykepleie. Emnene er utarbeidet mellom Fakultetet for helsefag ved HiOA og lærere ved Strømmen videregående skole, som også skal undervise studentene i sommerterminen.

Vi vektlegger tett studentoppfølging, spesielt i første studieår. Vi legger til rette for at studentene får trent mye på øvingspost. De trener på ulike prosedyrer og realistiske case som studentene kan møte i praksis. I tillegg har vi åpen øvingspost med veileder på kveldstid, der studentene kan komme og øve.

Sykepleiestudiet ved studiested Kjeller har en forebyggende og helsefremmende profil. I tillegg har vi fokus på ernæring på øvingspost og i ulike prosjekter.

Praksis

Ca. 50 uker av studiet er praksisstudier i ulike fagfelt, som hovedsakelig foregår i kommunehelsetjenesten og på sykehus.

Ønsker du å bruke et år ekstra på studiet?

Når du har fullført første studieår på heltid, kan du kontakte studieadministrasjonen og søke om å få ta de to neste studieårene fordelt over tre år.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Studiet tar ikke inn studenter i 2018.

Det er ikke avklart når et nytt kull eventuelt tas opp.

Opptakskrav

Bestått VG1 og VG2, fagbrev som helsefagarbeider.

  • Motivasjonsbrev som danner utgangspunkt for intervjuet.
  • Godkjent intervju

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i sykepleie - Kjeller, tre-terminsordning.
Ikke avklart 180 3 år, heltid Kjeller, Skedsmo Norsk 20 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Gå til student.hioa.no for informasjon om studiestart, eksamen, praksis og annen viktig informasjon.

Kontakt

Faglig: Kjersti Sortland

Administrativ: Studiehenvendelser-hf@hioa.no

Jobbmuligheter

Som sykepleier får du et utfordrende og spennende yrke på sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien eller i ambulansetjenesten.

Les mer om jobbmuligheter

Mange arbeider også innenfor forebyggende arbeid, helseopplysningsvirksomhet, bedriftshelsetjeneste og rådgivning.

Sykepleiere har mange muligheter for å spesialisere seg. HiOA tilbyr flere videreutdanninger, kurs og masterstudier for sykepleiere.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
To studenter og en lærer i sykehus-øvingspost. En av studentene ligger i sengen.

Et hav av muligheter som sykepleier

Studentene Evgenia og Petter har det som skal til – har du?

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: