HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Sykepleie - Kjeller

Sykepleie - Sandvika

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre og livsfaser. Bachelorstudiet gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringene som sykepleiere møter i et moderne velferdssamfunn.

Om studiet

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom studiet teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i å forebygge sykdom og hjelpe mennesker med sykdom og helsesvikt. Studiet vektlegger evnen til å kommunisere med mennesker uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Samarbeidsferdigheter er viktig i både utdanning og yrkesutøvelse. Som sykepleier vil du arbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper for å ivareta pasientenes ulike behov for behandling, pleie og omsorg.

Gjennom studentaktive læringsformer har studentene medansvar for egen og medstudenters faglige utvikling og læring. Klinisk praksis i kommunehelsetjenesten vil hovedsakelig være i Bærum. Det må påregnes noe undervisning på ettermiddagen.

Bachelorstudiet i sykepleie, Sandvika, holder til i Kunnskapssenteret sentralt i Sandvika. Utdanningen i Sandvika er i samarbeid med sykepleierutdanningen i Pilestredet og enkelte læringsaktiviteteter er lagt til Pilestredet.

Les mer om innhold og organisering.

Ferdighetstrening og bekledning

I studietiden inngår praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

Les mer om ferdighetstrening og bekledning.

E-læring

På Fakultet for helsefag (HF) jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se sidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 49,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 41,8

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: minst snittkarakter 3 i norsk 393 årstimer (hovedmål, sidemål og muntlig) og matematikk (224 årstimer).

Søk med studiekode

215 055

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i sykepleie - Undervisningssted Sandvika og noe i Pilestredet.
August 2018 180 3 år, heltid Sandvika, Bærum Norsk 30 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Studieadministrasjonen

Faglig: elisabeth.wille@hioa.no

Jobbmuligheter

En bachelor i sykepleie gir deg rett til å søke om autorisasjon som sykepleier.

Les mer om jobbmuligheter

Som sykepleier får du et utfordrende og spennende yrke på sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien eller i ambulansetjenesten.

Mange sykepleiere arbeider også innenfor forebyggende arbeid, helseopplysningsvirksomhet, bedriftshelsetjeneste og rådgivning.
Flere av "våre" sykepleiere har gått videre til oppgaver i internasjonalt bistandsarbeid og til sanitetsarbeid i Forsvaret.

Som sykepleier kan du ta videreutdanning innen blant annet følgende områder som jordmor, helsesøster, kardiologi, psykisk helsearbeid, samt anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne-, og kreftsykepleie.

Videre kan bachelor i sykepleie danne grunnlag for opptak til ulike masterstudier.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
En smilende Mons Sjøberg i akuttklinikk med to andre sykepleiere. Man ser deler av en seng og teknisk utstyr
Publisert: Oppdatert: