HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Vernepleie

Vernepleie

Som vernepleier kan du bidra til å gjøre livet bedre for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Samfunnet har stort behov for kvalifiserte vernepleiere.

Om studiet

Velger du å studere vernepleie, får du kunnskap og praktiske ferdigheter til å bistå mennesker med ulike funksjonsvansker. Utdanningen spenner over flere fagområder, og sentrale temaer er miljøarbeid, opplæring og utfordringer knyttet til psykisk utviklingshemming.

Les mer om innhold og organisering.

Heltid eller deltid?

Heltidsstudiet (3-årig) og deltidsstudiet (4-årig) har samme programplan, men har ulik studieprogresjon.

Heltidsstudiet har i gjennomsnitt undervisning ca. fire dager i uka. Praksisstudiene gjennomføres på heltid.

På deltidsstudiet tar du teoristudier på deltid med undervisning to dager per uke (normalt mandag og tirsdag eller torsdag og fredag). Praksisstudiene gjennomføres på heltid. Fjerde studieår må deltidsstudenter påregne å studere på heltid.

Vi tilbyr vernepleie deltid på Kjeller og i Sandvika.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se sidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Heltid Kjeller:
Ordinær kvote: 48,9
Kvote for førstegangsvitnemål: 40,3
Deltid Kjeller:
Ordinær kvote: 50,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 36
Deltid Sandvika:
Ordinær kvote: 51,3
Kvote for førstegangsvitnemål: 35,6

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 060 (heltid, Kjeller)
215 061 (deltid, Kjeller)
215 063 (deltid, Sandvika)

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i vernepleie August 180 3 år, heltid (4 år, deltid) Kjeller, Skedsmo og Sandvika, Bærum Norsk 200 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Studieadministrasjonen

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i vernepleie, autoriseres du som helsepersonale.

Vernepleiere arbeider hovedsakelig i ambulante helse- og sosialtjenester, hvor en stor del av arbeidet utføres i brukernes hjem. Vernepleiere bistår også brukerne utenfor hjemmet, slik at de kan mestre blant annet arbeid og skolegang.

Utdanning lar deg også arbeide innenfor barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, rusomsorg og eldreomsorg, skoleverk og i barnehager.

Samarbeidsferdigheter er viktig både i utdanning og yrkesutøvelse. Som vernepleier vil du arbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper for å ivareta brukernes ulike omsorgsbehov.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Studentene Marius og Line sammen med unge konferansedeltakere. Marius smiler og holder hånden til en gutt.

– Forelskelse smaker som jordbærsyltetøy

Finn ut hvordan vernepleierstudentene Line og Marius fikk læring for livet.

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: