HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Anestesisykepleie

Anestesisykepleie

Anestesisykepleie er å utøve sykepleie og anestesiologisk virksomhet på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. Anestesisykepleie består videre i å kunne iverksette livreddende tiltak, både i og utenfor sykehus.

Om studiet

I studiet benyttes kurs, forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudier. En del emner er felles med andre videreutdanninger og organiseres i samarbeid med disse.

Les mer om innhold og organisering.

Praksis

Praksisstudier utgjør ca. 55 prosent av studietiden. Praksisstudiene knyttes til avdelinger der det er anestesiologisk virksomhet som omfatter elektiv (planlagt), dagkirurgisk og øyeblikkelig-hjelp behandling i og utenfor sykehus. Reisevei i praksisperioder må påregnes.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Poenggrense ved siste opptak

9,5

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

Kvalifikasjonskrav

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i anestesisykepleie August 2018 90 3 semestre Pilestredet Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart og samlingsdatoer for ditt studium.

Jobbmuligheter

Studiet retter seg mot sykepleiere som ønsker å arbeide innenfor anestesisykepleien.

Les mer om jobbmuligheter

Stipend

Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Studiestøtte tildeles etter søknad. Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra høgskolen på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

Lukk
Publisert: Oppdatert: