HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning i helsefag

Barnepalliasjon

På oppdrag fra Helsedirektoratet tilbyr vi videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon.

Studiets mål er å kvalifisere sykepleiere til å være sentrale ressurspersoner for barnepalliative team. Slike team er anbefalt opprettet innenfor helseregionene i Norge.

De barnepalliative teamene skal særlig ha ansvar for oppfølging av barn og deres familier med livstruende eller livsforkortende tilstander. De barnepalliative teamene skal være rådgivende instans for helseregionenes barneavdelinger og bidra til opplæring og kompetanseøkning i sin region.

Studiet er samlings- og nettbasert, og går på deltid over 2 semestre (30 studiepoeng). Vi ønsker søkere fra alle landets helseregioner.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende. I tillegg kreves det norsk autorisasjon som sykepleier og minst fem års yrkespraksis som sykepleier hvorav minimum 2,5 år i arbeid med barn 0-18 år. Arbeidserfaringen kan eksempelvis være knyttet til kommune- eller spesialisthelsetjenesten innenfor fagområdene palliasjon, helsesøstertjeneste, barneavdeling, barnebolig, barnehabilitering, familieterapi eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon Januar 2018 30 2 semestre Pilestredet (samlinger) Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium:

Studiesiden

Publisert: Oppdatert: