HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Barnesykepleie ingressbilde

Barnesykepleie

Barnesykepleiere utøver sykepleie til barn og ungdom og deres familie. Barnesykepleieren pleier og behandler barn som er født for tidlig, barn som har vært utsatt for ulykke, barn som er rammet av akutt og/eller kritisk sykdom, og barn som utredes for eller har fått en forverring av langvarig eller kronisk sykdom. En viktig oppfølgingsgruppe er omsorgspersoner, søsken og øvrig familie.

Om studiet

Studiet består av tre hovedemner:

  1. Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner
  2. Medisinske og naturvitenskapelige emner
  3. Barnesykepleie - fag og yrkesutøvelse.

Hvert hovedemne er delt inn i flere delemner. Se programplanen for ytterligere beskrivelse.

Les mer om innhold og organisering.

Arbeidsmåter
I studiet benyttes kurs, forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudium. En del emner er felles med andre videreutdanninger og organiseres i samarbeid med disse.

Praksis
Praksisstudier utgjør ca. 55 prosent av studietiden. Praksisstudiene er lagt til nyfødtmedisinsk avdeling, medisinsk-, kirurgisk- og intensivavdeling for store barn og barnepoliklinikk. Reisevei i praksisperioder må påregnes.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Poenggrense ved siste opptak

6,95

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk som sykepleier yrkespraksis fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

Kvalifikasjonskrav

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i barnesykepleie August 2018 90 3 semestre Pilestredet Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart og samlingsdatoer for ditt studium.

Jobbmuligheter

Studiet retter seg mot offentlig godkjente sykepleiere som ønsker å arbeide innen barnesykepleien med syke barn og ungdommer og deres familie.

Stipend
Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Studiestøtte tildeles etter søknad. Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra høgskolen på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

Publisert: Oppdatert: