HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ergoterapi innenfor allmennhelse

Studiet legger vekt på å styrke faglig identitet og kvalifisere ergoterapeuter til å identifisere og dekke behov for ergoterapi innen kommunehelsetjenesten og til å samarbeide med brukere, pårørende og involverte aktører med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Om studiet

Studiet går på deltid over ett år og organiseres med fire obligatoriske fellessamlinger av 5 dagers varighet. Studiet er delvis nettbasert. Arbeidsformen er i stor grad basert på egenaktivitet og deling av erfaringer og kunnskap.

I løpet av studiet arrangeres fire ukesamlinger. Studentene arbeider med oppgaver i periodene mellom samlingene.

  • Samlinger høsten 2017: Uke 36 og 44
  • Samlinger våren 2018: Uke 4 og 11
Les mer om innhold og organisering.

Studiet består av to emner: 

VERA6010 Ergoterapeutisk intervensjon og tjenesteutvikling (15 stp)

Emnet fokuser på ergoterapispesifikk fagkunnskap inkludert metoder og redskaper som begrunner og benyttes i yrkesutøvelsen på individ- og systemnivå for å fremme aktivitet og deltagelse. Emnet inkluderer også kunnskap om politiske føringer, sentrale rammebetingelser og samfunnsmessige behov som styrer og påvirker kommunen og ergoterapeutens oppgaver og rolle.

Eksamensform er individuell muntlig eksamen.

VERA6110 Prosjektoppgave  (15 stp)

Oppdatert og ny kunnskap skal ligge til grunn for praksis. Dette skal synliggjøres i prosjektoppgaven som knyttes til utviklings- eller endringsarbeid i egen praksis. Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på to studenter.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

Søkere må ha offentlig godkjenning som ergoterapeut i Norge.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse Høsten 2018 30 2 semestre Pilestredet Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:

Faglig: Dorte Lybye Norenberg 

Jobbmuligheter

Målgruppen er ergoterapeuter som ønsker å styrke sin ergoterapifaglige kompetanse og fremme utvikling og innovasjon i kommunehelsetjenesten.

Videreutdanningen er aktuell for ergoterapeuter som jobber innenfor alle områder i kommunehelsetjenesten, men også innen andre felt. Videreutdanningen kan inngå i Norsk Ergoterapeutforbunds spesialistgodkjenning. Deler av studiet kan innpasses i masterprogrammet i ergoterapi.

Les mer om jobbmuligheter

Studiet skal kvalifisere ergoterapeuter til å identifisere og imøtekomme aktuelle behov for ergoterapifaglige tjenester i kommunehelsetjenesten / allmennhelsetjenesten og bidra til å følge opp myndighetenes satsing på høy kvalitet i et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

De siste års helsereformer pålegger kommunene et større ansvar for helse og sosialtjenester, og utredninger stadfester en betydelig økning i etterspørsel av ergoterapeuter for å møte behovene. Dette utfordrer ergoterapeuters kunnskaper og kompetanse.

Oppdatert og kunnskapsbasert praksis innenfor ergoterapi skal danne grunnlag for kompetanse både på system- og individnivå.

Lukk
Publisert: Oppdatert: