HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ergoterapi innenfor allmennhelse

Studiet legger vekt på å styrke faglig identitet og kvalifisere ergoterapeuter til å identifisere og dekke behov for ergoterapi innen kommunehelsetjenesten og til å samarbeide med brukere, pårørende og involverte aktører med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Om studiet

Studiet går på deltid over ett år og organiseres med fire obligatoriske fellessamlinger av 5 dagers varighet. Studiet er delvis nettbasert. Arbeidsformen er i stor grad basert på egenaktivitet og deling av erfaringer og kunnskap.

Studentene arbeider med oppgaver i periodene mellom samlingene.

Studiet består av to emner som går parallelt da det er viktig å starte tidlig med å utarbeide tema for prosjektoppgaven, gjerne sammen med kolleger og arbeidsgiver.

VERA6010 Ergoterapeutisk intervensjon og tjenesteutvikling (15 stp)

Emnet omhandler dels fordypning i ergoterapispesifikk fagkunnskap og handlingskompetanse og dels fokus på helsepolitikk og organisatoriske forhold på systemnivå. 

Emnet vektlegger metoder og redskaper som begrunner og benyttes i yrkesutøvelsen på individ- og systemnivå for å fremme aktivitet og deltagelse. Emnet inkluderer også kunnskap om politiske føringer, sentrale rammebetingelser og samfunnsmessige behov som styrer og påvirker kommunen og ergoterapeutens oppgaver og rolle.

Eksamensform er individuell muntlig eksamen.

VERA6110 Prosjektoppgave  (15 stp)

Tema til prosjektoppgaven hentes primært fra egen arbeidsplass og knyttes til et kvalitetsforbedrings-, utviklings- eller innovasjonsarbeid. Prosjektoppgaven skrives individuelt eller i gruppe på to studenter.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Søkere må ha offentlig godkjenning som ergoterapeut i Norge.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse Høsten 2019 30 2 semestre Pilestredet Norsk 30 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:

Faglig: Irma Pinxsterhuis, irma@oslomet.no

Jobbmuligheter

Målgruppen er ergoterapeuter som ønsker å styrke sin ergoterapifaglige kompetanse og fremme utvikling og innovasjon i kommunehelsetjenesten.

Videreutdanningen er aktuell for ergoterapeuter som jobber innenfor alle områder i kommunehelsetjenesten, men også innen andre felt. Videreutdanningen kan inngå i Norsk Ergoterapeutforbunds spesialistgodkjenning. Deler av studiet kan innpasses i masterprogrammet i ergoterapi.

Les mer om jobbmuligheter

Studiet skal kvalifisere ergoterapeuter til å identifisere og imøtekomme aktuelle behov for ergoterapifaglige tjenester i kommunehelsetjenesten / allmennhelsetjenesten og bidra til å følge opp myndighetenes satsing på høy kvalitet i et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

De siste års helsereformer pålegger kommunene et større ansvar for helse og sosialtjenester, og utredninger stadfester en betydelig økning i etterspørsel av ergoterapeuter for å møte behovene. Dette utfordrer ergoterapeuters kunnskaper og kompetanse.

Oppdatert og kunnskapsbasert praksis innenfor ergoterapi skal danne grunnlag for kompetanse både på system- og individnivå.

Lukk
Publisert: Oppdatert: