HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Fysioterapi for barn

Fysioterapi for barn

Studiet skal kvalifisere fysioterapeuter til å identifisere og møte aktuelle behov for fysioterapi innenfor forebyggende, habiliterende og rehabiliterende arbeid med barn. Videre skal det kvalifisere til samarbeid med barn, foreldre og andre involverte aktører i hjelpeapparatet med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Om studiet

Studiet består av to emner som ligger i hvert sitt semester:

  • FYSBA6010 - Fysioterapi for barn – kunnskapsgrunnlag og praksis 1 (20 stp)
  • FYSBA6110 - Fysioterapi for barn – kunnskapsgrunnlag og praksis 2 (10 stp)

Organisering
Studiet er deltidsstudium over ett år med forventet studentarbeidstid på 20 timer pr. uke i 40 uker.

Undervisningen er organisert i fem fellessamlinger à ca. én ukes varighet. FYSBA6010 har fire samlinger, mens FYSBA6110 har én. Samlingene er jevnt fordelt over året. Hvert emne avsluttes med eksamen. Til fellessamlingene skal studenten produsere videoopptak av praksissituasjoner som blir grunnlag for analyse og refleksjon på samlingene.

Les mer om innhold og organisering.

Vurdering

  • FYSBA6010 har mappeeksamen med 2 oppgaver; omfang på hver oppgave inntil 3000 ord.
  • FYSBA6110 har eksamen som Individuell skriftlig oppgave

Før studenten kan fremstille seg til eksamen, kan det også være arbeidskrav som må oppfylles. Vi viser til programplanen for detaljerte bestemmelser.

 
Obligatorisk tilstedeværelse

Det kreves 80 prosent tilstedeværelse på samlingene.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

8,3

Opptakskrav

Søkere må ha autorisasjon som fysioterapeut i Norge. Det forutsettes at studentene har tilgang til fysioterapifaglig arbeid med barn/unge under studiet.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i fysioterapi for barn Høsten 2019 30 2 semestre Pilestredet Norsk 30 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift: Pris kr 5.000,00

Studieavgiften er per semester

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:

Faglig:  Ingvil Øien

Jobbmuligheter

Studiets målgruppe er fysioterapeuter som ønsker å utvikle sin kompetanse i arbeid med barn og unge.

Publisert: Oppdatert: