HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Fysioterapi

Fysioterapi for eldre personer

Studiet skal kvalifisere fysioterapeuter til å identifisere og dekke aktuelle behov for fysioterapi innenfor gerontologi og geriatri i alle deler av helsetjenesten og til å samarbeide med de eldre, pårørende og involverte aktører i hjelpeapparatet med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Om studiet

Utdanningens målgruppe er fysioterapeuter som ønsker å utvikle sin kompetanse i arbeid med eldre. Søkere må ha autorisasjon som fysioterapeut i Norge.

Innholdet i studiet er fordelt på to emner:

  • FYSEL6010 Fysioterapi for eldre personer - kunnskapsgrunnlag og praksis 1 (20 sp)
  • FYSEL6110 Fysioterapi for eldre personer – kunnskapsgrunnlag og praksis 2 (10 sp)

Studiet har 5 fellessamlinger à ca. en uke. FYSEL6010 har fire samlinger, mens FYSEL6110 har én. Det kreves 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Autorisasjon som fysioterapeut.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Høsten 2019 30 2 semestre Pilestredet Norsk 30 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift: Pris kr 4.900,00

Studieavgift er per semester

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:

Faglig:  Birgitta Langhammer

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning skal studentene kunne:

  • Dekke praksisfeltets etterspørsel etter spisskompetanse i forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende og rehabiliterende fysioterapi
  • Identifisere aktuelle behov og iverksette aktuelle fysioterapitiltak i samarbeid med brukeren og andre samarbeidspartnere i det flerfaglige og tverrsektorielle arbeidet
  • Tilegne seg ny kunnskap gjennom kritisk analyse og refleksjon og integrere den med etablert kunnskap og erfaring
  • Kvalitetssikre yrkesutøvelsen

Publisert: Oppdatert: